fbpx

Göteborgs kulturkalas klimatsäkrar genom Tricorona

Göteborgs Kulturkalas klimatsäkrar genom Tricorona och tar ansvar för evenemangets klimatpåverkan.

Kulturkalaset arbetar sedan länge med strategier, mål och handlingsplaner för att minska evenemangets klimatpåverkan. Nytt för i år är att de klimatsäkrar evenemanget genom Tricorona. Detta innebär att de tar ett helhetsgrepp på Kulturkalasets klimatpåverkan. Stegen de går igenom är att först genomföra beräkningar av arrangemangets klimatpåverkan för att sedan vidta åtgärder för att minska utsläppen. Sedan klimatkompenseras återstående klimatbelastning med utsläppsreduktioner från Gold Standard CDM-projekt utvecklade av Tricorona. Slutligen kommuniceras det som åstadkommits för att inspirera andra att göra likadant.

Att klimatkompensera för våra utsläpp är ännu ett steg för att ta ansvar och minska vår klimatpåverkan, säger Anki Sande, Chef Produktion Evenemang och besökare, Göteborg & Co som arrangerar Kulturkalaset. Det är ett sätt för att visa att vårt engagemang är långsiktigt.

Det projekt som Kulturkalaset har valt att kompensera med är vindkraftsparken Yangjiayao i Kina. Projektet är CDM- och Gold Standard-certifierat och minskar utsläppen i regionen med ca 90 000 ton koldioxid årligen genom att det ersätter kolkraftsenergi med förnybart alternativ, samtidigt som det bidrar till hållbar utveckling. Denna reduktion motsvarar utsläppen från 9 000 svenskars årliga konsumtion.

Allt fler stora arrangörer tar ansvar för den miljö- och klimatpåverkan som deras evemang ger upphov till. Detta ser vi som en mycket positiv utveckling, säger Per Egstam, vd Tricorona Climate Partner.

CDM-systemet (Clean Development Mechanism) är ett regelverk framtaget under Kyoto Protokollet för utveckling av koldioxidreduktioner i utvecklingsländer. Alla projekt som igår i systemet är noggrant granskade och övervakade av FN genom UNFCCC för produktion av fastställda utsläppsminskningar.

Gold Standard är en certifiering för klimatprojekt som stöds av ett sextiotal miljöorganisationer, där ibland WWF International och Greenpeace International. Certifieringen innebär strikta förhållningsregler med hårda krav på socialt ansvarstagande och hållbar utveckling. Gold Standard godkänner endast projekt inom förnybar energi och energieffektiviseringar.

Vill ni också börja jobba med klimatet?