fbpx

Klimatkompensationshandboken lanserad

Ny version av klimatkompensationshandboken ute nu!

Klimatet är en av vår tids ödesfrågor, och många företag, myndigheter, organisationer och privatpersoner har insett att de både måste och kan göra någonting för att motverka klimatförändringar. De flesta kan göra mycket inom den egna organisationen för att minska sin klimatpåverkan. Att klimatkompensera innebär att ta ansvar för de utsläpp som återstår genom att finansiera utsläppsreduktioner utanför verksamheten.

Klimatkompensation är en liten, men nödvändig, del av lösningen på klimatfrågan. Även om klimatkompensation nu blivit ett etablerat fenomen på den svenska marknaden, är det fortfarande många som undrar vad det egentligen är, hur det fungerar, vilken klimatnytta det gör, hur man undviker felsteg och hur klimatkompensation platsar i en klimatstrategi. Denna handbok har skrivits för att att svara på dessa frågor och ge läsaren möjligheten att ta ställning i frågan samt ställa krav på sin leverantör av klimatkompensation. 

Få klimatkompensations-handboken idag!