fbpx

Lantmännen – nya medlemmar i Hagainitiativet

Lantmännen är nya medlemmar i företagsnätverket Hagainitiativet. I Hagainitiativet ingår sedan tidigare åtta välkända företag; Axfood, Coca-Cola Enterprises Sverige, Fortum Värme, JM, Procter& Gamble Sverige, Stena Metall, Svenska Statoil och Vasakronan.

Hagainitiativet vill minska näringslivets klimatpåverkan, lyfta klimatfrågan som en av de viktigaste framtidsfrågorna och inspirera fler företag att ta aktivt klimatansvar.

Vi är nya stolta medlemmar i Hagainitiativet som vi ser är ledande inom klimatområdet ur ett affärsperspektiv. Det ligger helt i linje med vår syn på klimatfrågan och vi tror att vi kan bidra med kunskap inom de gröna näringarna, säger Per Strömberg, VD och koncernchef för Lantmännen.

Lantmännen är en stor aktör på marknaden och kommer att stärka vår möjlighet att göra skillnad för att vi ska nå vårt mål att näringslivet ska se klimatfrågan som en affärsmöjlighet , säger Åsa Domeij, chef för miljö och socialt ansvar på Axfood.

Hagainitiativet vill visa att det är lönsamt för företag att göra goda affärer och samtidigt ta ett aktivt klimatansvar. Med de klimatförändringar som världen står inför behöver fler aktörer agera och Hagainitiativet samlar företag som engagerar sig för minskad klimatpåverkan i näringslivet.

Med Lantmännens starka varumärken får vi ännu större möjlighet att påverka näringslivets klimatansvar. Inför FN:s klimatmöte i Durban (COP 17), och svåra klimatförhandlingar, behövs företag som driver på utvecklingen för minskad klimatpåverkan, säger Nina Ekelund, Program Director för Hagainitiativet.

Vill ni också börja jobba med klimatet?