fbpx

Intervju med Jan Fuglestvedt

Tricorona Climate Partner har träffat Jan Fuglestvedt, en av huvudförfattarna till den femte versionen av IPCC:s Assessment report.

Tricorona Climate Partner träffade Jan Fuglestvedt under IPCC-mötet i Stockholm och ställde lite frågor. Jan är en av huvudförfattarna till den femte versionen av IPCC:s utvärderingsrapport (assessment report). Han är doktor i atmosfärkemi och är forskningsledare på CICERO (Center for International Climate and Environmental Research – Oslo), ett forskningscenter knutet till Oslos universitet.

Vad är enligt dig de tre största skillnaderna mellan IPCC:s fjärde och femte utvärderingsrapport?
– Vi är nu 95% säkra på att människan påverkar klimatsystemet.
– Vi presenterar uppdaterade klimatberäkningar för framtida utsläppsscenarion.
– Om vi vill stanna under en två-gradersökning av den globala temperaturen måste vi reducera våra CO2 utsläpp dramatiskt.

Vad tycker du att företag ska tänka på?
Koldioxid är en mycket långvarig gas som tar lång tid att försvinna från atmosfären. Då den släpps ut påverkar det klimatsystemet under flera århundraden, om tusentals år kommer vi fortfarande ha kvar 15-40% av den koldioxid vi släpper ut idag. Flera gaser påverkar klimatet men koldioxid är den som har störst påverkan. Minskar man på sina koldioxidutsläpp bidrar man därför till att stabilisera klimatet.

”klimatkompensation är ett bra initiativ att ta tills vi hittar mer permanenta lösningar.”

Vad tycker du om att man klimatkompenserar sina utsläpp?
Om projekten som man klimatkompenserar med är seriösa och man vet att projekten adderar en reell klimatnytta är det bra. I längden är det däremot inte tillräckligt, klimatkompensation är ett bra initiativ att ta tills vi hittar mer permanenta lösningar.

Vad önskar du händer nu?
Jag önskar att folk läser rapporten och att man tar den på allvar. I den finns utmärkta sammanfattningar och man kan sen själv avgöra vad man vill göra åt saken.

Behöver du hjälp med klimatstrategin?