fbpx
Välj en sida

Markku Rummukainen: Viktigt att välja kontrollerade projekt

Vi har frågat Markku Rummukainen vad han tycker om klimatkompensation. Markku är professor i klimatologi vid Lunds universitet, docent i meteorologi vid Helsingfors universitet samt klimatexpert och koordinator i klimatfrågor på SMHI. 

Han medverkar även i flera expertgrupper och har också varit författare i IPCC:s rapporterna. Här påpekar han vikten av att kontrollerade projekt vid klimatkompensation.

Hur viktig är klimatfrågan?
Klimatfrågan är en av de stora globala miljöfrågorna och något som påverkar människor, samhällen och länder jorden runt. Löser vi inte klimatfrågan på ett bra sätt, blir det svårare att möta ett flertal andra globala utmaningar, som till exempel hur vi ska få en säker livsmedelsförsörjning åt alla, fattigdomsbekämpning och förlust av biologisk mångfald.

Vad tycker du om att man klimatkompenserar sina utsläpp?
Att lösa klimatproblemet förutsätter att de klimatpåverkande utsläppen ska ner till i princip noll, globalt, och därmed regionalt och lokalt, och på sektorerna. Att klimatkompensera är ingen lånsiktig lösning, eftersom även de egna utsläppen behöver minskas. Däremot kan klimatkompensering bidra i närtid och ”köpa” en lite tid för att minska utsläppen, förändra normer och genomgående byta till hållbara alternativ.

”Den slutgiltiga lösningen har vi inte än, men visst vet vi åt vilket håll vi behöver röra oss för att minska vår klimatpåverkan”

Marku

Markku Rummukainen

Vilket är det bästa sättet att klimatkompensera?
Det bästa är att minska utsläppen. Klimatkompenserar man kan det vara bra att välja kontrollerade projekt, till exempel de som ryms under FN:s och EU:s regelverk, för att försäkra sig att effekten blir av.

Hur kan man få fler företag att arbeta och förstå vikten av att ha ett klimatarbete?
Fler kommer på banan hela tiden. Man kan motiveras både av ett moraliskt ansvar i världen och för framtiden, och av att minska risker för den egna verksamheten och i vissa fall kan det även finnas nya möjligheter att ta sig an. Till exempel vara först med nya tekniska lösningar för att minska utsläppen, och effektivisering av processer kan öka lönsamheten.

Det är viktigt att följa klimatfrågans utveckling för att kunna ta informerade beslut. Idag är många av klimatkonsekvenserna av våra handlingar långt borta i tid eller rum och man ser inte direkt hur vars och ens klimatutsläpp och beslut summerar upp till det globala. Den slutgiltiga lösningen har vi inte än, men visst vet vi åt vilket håll vi behöver röra oss för att minska vår klimatpåverkan och därmed klimatförändringens effekter på oss.

Vill du veta mer om våra klimatkompensations-projekt? 

Sv En