fbpx

Maria Wetterstrand:

Att klimatkompensera är för billigt

Vi har frågat Maria Wetterstrand vad hon tycker om att klimatkompensera. Maria var tidigare mångårig riksdagsledamot och språkrör för Miljöpartiet de Gröna och är idag grön samhällsdebattör och skribent. 

Hur viktig är klimatfrågan?
Det är vår tids stora ödesfråga. Det går inte att sitta och vänta på internationella överenskommelser, även om det är viktigt att arbeta för dem. Mycket kan och behöver göras nationellt, regionalt och lokalt. Jag är av åsikten att politiken har stora möjligheter att påverka utsläppen och har också ett stort ansvar.

De allra flesta som klimatkompenserar gör också andra insatser för att minska sina utsläpp, det hänger ihop

Vad tycker du om att man klimatkompenserar sina utsläpp?
Det är förstås bra att satsa pengar på att minska utsläppen någon annanstans om du orsakat utsläpp själv. Det kanske allra viktigaste är att när du förbinder dig att klimatkompensera ålägger du också dig själv, företaget eller organisationen en extra kostnad för klimatutsläppen, vilket rimligen ökar motivationen att minska dem. De allra flesta som klimatkompenserar gör också andra insatser för att minska sina utsläpp, det hänger ihop. Klimatkompensation ska förstås inte användas för att betala och sen strunta i hela klimatfrågan.

Klimatkompenserar du själv dina utsläpp?
Ja. Jag klimatkompenserar mina flygresor. Dubbelt. Men det är för billigt att klimatkompensera. Det täcker inte de kostnader miljöförstöringen orsakar, så det är också av det skälet rimligt att betala dubbelt. Men först och främst försöker jag avstå från att resa i onödan och välja klimatsnåla flygalternativ som propellerplan med lägre energiförbrukning. Inrikes åker jag nästan alltid tåg, även på långa sträckor. Dessutom har jag t.ex. dragit ner radikalt på köttätandet, särskilt nötkött, för att minska mitt klimatfotavtryck.

maria wetterstrand

Maria Wetterstrand

Vilket är det bästa sättet att klimatkompensera?
Om utsläppsrätterna inom EUs handelssystem är begränsade så kan det vara en bra modell, men det fungerar inte idag när det finns så mycket utsläppsrätter. Annars skulle jag rekommendera att man väljer en seriös aktör som har en tydlig och transparent utvärdering av de projekt som pengarna investeras i och sen klimatkompensera dubbelt för säkerhets skull.

Vill du veta mer om klimatkompensation?