fbpx
Välj en sida

Ny svensk exportprodukt: Klimatpåverkan

Sveriges klimatpåverkan har minskat med 20 procent sedan 1990. Sveriges klimatpåverkan har ökat med 15 procent sedan 1990.

Båda påståendena är sanna; minskningen gäller om man bara ser till utsläppen inom Sveriges gränser, ökningen om man tar med vår konsumtion av varor som produceras i andra länder och våra utrikes flygresor.

Vi kan inte blunda för att allt mer av de produkter vi använder tillverkas någon annanstans och alltså belastar någon annans klimatbokslut. Självfallet är det orimligt att våra internationella flygresor inte hamnar på någons klimatkonto alls. Men vårt nationella klimatmål bör fokusera på sådant vi rår över, och i Sverige har vi – med all rätta – inte mycket att säga till om när det gäller Kinas elmix.

vårt nationella klimatmål bör fokusera på sådant vi rår över

Såväl stat som företag och individ har ändå anledning att ha med också våra ökade utsläpp utomlands, med vars sin övergripande rekommendation:

Staten: Låt utsläppsmålet förbli tudelat. Sveriges mål på 40 % minskade utsläpp 1990-2020 kan till en tredjedel uppnås utomlands, genom investeringar i utsläppsminskande teknik i utvecklingsländer. Oppositionen vill ändra detta så att varje minskat ton måste ske inom landets gränser. Det vore ologiskt, eftersom så mycket av utsläppen för vår konsumtion sker utomlands. Dessutom är det kostnadseffektivt att kunna minska utsläppen utomlands, eftersom lägre arbetskostnader, fler soltimmar och många andra faktorer håller nere priset per ton koldioxid – alltså kan vi anta tuffare klimatmål för samma summa pengar.

”Tvärtom är det ofta klimateffektivare att odla tomater i Spanien än Sverige, rosor i Kenya än Holland eller bilar i Japan än i Vilhelmina”

Företagen och individerna: Kompensera. Det är roligt att många företag nu ser tydliga klimatmål och långtgående åtgärder för minskade utsläpp som delar i att stärka sin konkurrenskraft. På samma sätt är det spännande att vi blir alltfler som bestämt oss för att ta vårt klimatansvar som individer och minimera våra utsläpp. Dessa frivilliga klimatkompensationsprojekt är ett fantastiskt tillfälle att fundera över var våra utsläpp faktiskt sker och att minska dem just där. Som individ kan du börja med att kolla vad du har på dig och varifrån datorn du läser detta på kommer ifrån. Troligen dominerar Sydostasien dessa utsläpp, på samma sätt som det är för många tillverkningsindustrier. Börja då med att bidra till minskade utsläpp med klimatkompensation – FN har redan etablerat en mekanism för hur det ska ske till, med transparens, säkerställd klimatnytta och allt större utsläppsminskningar per krona.

Ingen: Konsumera lokalt bara därför att. En lika enkel som felaktig reaktion är att tro att det i sig är dumt att alltmer av det vi konsumerar görs någon annanstans. Tvärtom är det ofta klimateffektivare att odla tomater i Spanien än Sverige, rosor i Kenya än Holland eller bilar i Japan än i Vilhelmina. Att handla lokalt kan den som vill göra av hembygdsromantiska skäl, men klimatnyttan är begränsad eller obefintlig.

Mattias Goldmann, vd för tankesmedjan Fores, på uppdrag av Tricorona.

Vill ni också börja jobba med klimatet? 

Sv En