fbpx

Beroendet av fossila bränslen fortsätter att öka

En ny studie visar att det globala beroendet av fossila bränslen fortsätter att öka, trots vetskapen om att utvecklingen borde gå åt det rakt motsatta hållet.

Enligt en studie som publiceradesEnvironmental Research Letters i juli i år var den årliga nybyggnationen av kolkraftverk större under perioden 2010-2012 än vad den var per år under det föregående årtiondet.

Dessutom var den årliga nybyggnationen av kolkraftverk större det senaste årtiondet än den någonsin varit. I snitt byggdes 89 GW kolkraft per år mellan 2010 och 2012, jämfört med 56 GW kolkraft per år mellan 2000 och 2009, och utvecklingen av naturgas är liknande. Under sin livstid kan de kolkraftverk som bygges år 2012 förväntas släppa ut mer koldioxid än hela världens fossileldade kraftverk gjorde under 2012.

Studien ger en viktig inblick i hur de beslut som fattas idag kommer att generera växthusgasutsläpp för en lång tid framöver, och att det är viktigt att inte bara se på utsläpp som någonting som sker årligen. Ett kolkraftverk är oftast i drift under flera årtionden och med denna utveckling ökar vi växthusgasutsläppen istället för att minska dem. Läs hela studien samt se en sammanfattande video här.

Vill ni också börja jobba med klimatet?