fbpx

Klimatkompenserad städning med Kärcher

Kärcher har i samarbete med Tricorona tagit fram ett nytänkande städkoncept. Grunden till konceptet är den klimatberäkning och analys som Tricorona utfört. Det är dags för klimatkompenserad städning!

Kärcher AB är ett helägt dotterbolag till det tyska moderbolaget, Alfred Kärcher GmbH & Co. KG som är världens största tillverkare av maskinell rengöringsutrustning. Nu kan man hyra, leasa och köpa klimatkompenserade städmaskiner från företaget.

– Inom städbranschen har miljöfrågan varit aktuell länge men enbart med inriktning på vattenförbrukning och kemikalieanvändning. Vi tog då fram grunddata på vad som används vid ett städtillfälle på en genomsnittlig städmaskin för golv och Tricorona beräknade därefter de olika delarnas faktiska klimatpåverkan, säger Daniel Melin som ansvarar för Kärcher klimatkompenseringskoncept.

Det visade sig att på en genomsnittsmaskin kommer den största andelen utsläpp (75 %) från energiförbrukningen, städkemikalierna representerade 13 % av utsläppen och vattenförbrukningen för endast en procent.

Vi har nu tagit första steget och informerat om de verkliga förhållandena och vad som gör skillnad

– Att göra stora klimatvinster genom att dra ner på vattenförbrukningen är således inte möjligt. Vi har nu tagit första steget och informerat om de verkliga förhållandena och vad som gör skillnad.  Nästa steg är att utöka konceptet till fler produkter samt även integrera utbildning kring klimatmedvetenhet i branschen, avslutar Daniel Melin.

Vill ni också klimatkompensera?