fbpx

Det här är ett klimatsäkrat företag

På senare tid har det skrivits en rad artiklar i svensk press rörande det viktiga arbetet att klimatsäkra t.ex. kommuner, städer, geografiska områden, och inte minst nationen Sverige. Begreppsmässigt används samma ord som hos Tricorona, klimatsäkra, medan det i praktiken inte alls handlar om samma tjänster. Så vad är egentligen en klimatsäkrad kommun och ett klimatsäkrat företag? Det svarar vi på här.

Vi hjälper företag och organisationer att utveckla sin verksamhet genom insatser på klimatområdet. Arbetsprocessen har fyra steg där företaget beräknar sina utsläpp, skapar en plan för hur de ska reducera dem, klimatkompenserar för de utsläpp man inte klarar av att sänka och kommunicerar sina initiativ. De företag som genomgår hela processen har möjlighet att bli ett ”Klimatsäkrat företag” hos Tricorona.

När det talas om att klimatsäkra exempelvis kommuner och städer handlar det istället oftast om att säkra dessa platser mot konsekvenserna av de pågående klimatförändringarna i respektive område. Riskerna med klimatförändringarna är ökad nederbörd, höjd havsnivå, förändrade grundvattenflöden och mer extremväder. Klimatsäkring i dessa fall avser planer för att hantera de uppkomna risker och samhällmässiga förändringar som uppstår av ovan nämnda konsekvenser. Det kan till exempel handla om vilka risker som föreligger för invånarna om vattennivåerna höjs en meter i Eskilstuna.

Att klimatsäkra kommuner, städer o.s.v. kan betraktas som en krisplan vid naturkatastrofer och extremväder medan Tricorona fungerar som katalysator i arbetet med att göra samhället mer fossiloberoende.

Står dessa två typer av klimatsäkring i konflikt? Absolut inte och vi behöver båda för att hantera de utmaningar vi står inför. 

Vill ni också börja jobba med klimatet?