fbpx
Välj en sida

Fem skäl till klimatoptimism

Idag startar FN:s internationella klimattoppmötet COP20 i Lima. Där ska man förbereda ett avtal om att minska de globala utsläppen som världens länder ska skriva på nästa år i Paris. Mattias Goldmann är på plats och känner klimatoptimism.

Ska vi få till ett globalt klimatavtal på toppmötet i Paris om ett år, måste vi ta rejäla kliv framåt på COP20 i Lima, som börjar idag. Mattias Goldmann ser fem skäl till klimatoptimism.

1. Lyckad upptakt. 

När FN:s generalsekreterare kallade till klimattoppmöte i New York i september, kunde han knappast ana att så många statsministrar och presidenter skulle komma med konkreta klimatlöften i bagaget. Inte heller att så många människor från så många olika inriktningar, på så många ställen runt om i världen fredligt skulle marschera för klimatet i samband med toppmötet. Än mindre att så många stora institutionella investerare skulle använda eventet för att markera att de nu lyfter ut kol och andra fossila energislag ur sina portföljer – och att många gör det för att de bedömer förnybart och effektivt som mer lönsamt och framtidssäkrat.

2. Pengar på bordet. 
Länder som under Kyotoprotokollet inte behöver minska sina utsläpp anger klimatfinansiering som en viktig nyckel för att godta utsläppskrav i ett framtida klimatavtal. FN:s Gröna Klimatfond är en viktig del av svaret, och på mötet i Berlin häromveckan nåddes nästan tio miljarder dollar i samlade finansieringslöften. Därmed är fondens uppstartsfas tryggad, och vägen mot ett globalt klimatavtal betydligt mindre knagglig.

FN:s Gröna Klimatfond är en viktig del av svaret, och på mötet i Berlin häromveckan nåddes nästan tio miljarder dollar i samlade finansieringslöften.

3. Föregångsländer. 

Genom åren har USA och Kina varit bland de mest motsträviga till att åta sig konkreta utsläppsminskningar, men i upptakten till Lima enades de bilateralt om just detta. Det har enorm betydelse, eftersom de har störst klimatpåverkan av alla länder – men också för den press det sätter på andra länder att skärpa sina klimatmål. Alltifrån Indien till Tyskland har därefter förtydligat sina satsningar på att fasa ut fossil energi och minska sin klimatpåverkan, och mer kommer att utlovas i Lima.

4. Näringslivet är med. 

Många företag har redan konkreta utsläppsmål långt bortom vad världens länder kan förväntas enas om, har internt infört ett pris på koldioxid och kompenserar för delar av sina utsläpp. För att systematisera detta och uppnå större klimatnyttor skapas nu mekanismer för att göra det mer lönsamt att göra rätt.

5. Bygga på-modellen.

Med Sverige som ett av sina exempel visar OECD hur minskade utsläpp kan kopplas till ökad tillväxt, ”decoupling”. Samma sak slår Sverige-initierade New Climate Economy fast. Alltså hoppas man att många länder som motsträvigt går med på utsläppsminskningar efter en tid ska finna att det både är lönsamt i sig och ger en rad positiva sidoeffekter. Därför öppnar FN-processen nu för att i Lima och Paris leverera ett avtal där nya åtaganden successivt kan läggas till och göra att tvågradersmålet kan nås.

Det är inte särskilt svårt att också identifiera fem skäl att vara klimatpessimist. Men klimatförhandlingar handlar mycket om hur man ser på framtiden, och glaset har inte varit så här halvfullt på länge!

Mattias Goldmann
VD, gröna och liberala tankesmedjan Fores åt Tricorona.

Vill ni också börja jobba med klimatet? 

Sv En