5. Bygga på-modellen. 

Med Sverige som ett av sina exempel visar OECD hur minskade utsläpp kan kopplas till ökad tillväxt, ”decoupling”. Samma sak slår Sverige-initierade New Climate Economy fast. Alltså hoppas man att många länder som motsträvigt går med på utsläppsminskningar efter en tid ska finna att det både är lönsamt i sig och ger en rad positiva sidoeffekter. Därför öppnar FN-processen nu för att i Lima och Paris leverera ett avtal där nya åtaganden successivt kan läggas till och göra att tvågradersmålet kan nås.

Det är inte särskilt svårt att också identifiera fem skäl att vara klimatpessimist. Men klimatförhandlingar handlar mycket om hur man ser på framtiden, och glaset har inte varit så här halvfullt på länge!

Mattias Goldmann
VD, gröna och liberala tankesmedjan Fores åt Tricorona.