fbpx
Välj en sida

Intervju med Lotta Andersson, klimatanpassningsexpert på SMHI

Kommer Sverige att drabbas av klimatförändringar som sker på andra platser i världen? Vilken direktpåverkan kommer klimatförändringarna ha på Sverige? Dessa frågor har vi ställt till SMHIs klimatanpassningsexpert Lotta Andersson, som svarar på dem här. 

Hur påverkas Sveriges klimat av den globala uppvärmningen?

Hur hårt Sverige drabbas beror på med hur många grader den globala medeltemperaturen kommer att öka. Extremt varma perioder (värmeböljor) och långvarig torka i södra Sverige kommer att bli vanligare. Skyfall kommer också att bli vanligare och intensiteten hos kraftiga regn kommer att öka.

Sverige kan drabbas av fler fall av sjukdomar som legionella och borrelia eller av nya sjukdomar som t.ex. sprids med myggor då gränser för spridning med djur som bär smitta förskjuts. Vi kan komma att få en förändring i fauna och flora, exempelvis kan ett varmare och fuktigare klimat gynna skadegörare samt immigrering av sydligare arter.

Genom att Östersjön blir varmare kommer växt- och djurliv att genomgå drastiska förändringar. Klimatförändringen gör även att det blir svårare att minska övergödningen.

Vi kan komma att få en förändring i fauna och flora, exempelvis kan ett varmare och fuktigare klimat gynna skadegörare samt immigrering av sydligare arter

Hur kommer Sverige påverkas av klimatförändringarna som sker i andra länder?

Företag och branscher i Sverige kommer att påverkas. Med ganska stor sannolikhet kommer förutsättningarna för import och export att ändras. Svenska företag med produktion i andra länder kommer behöva klimatanpassa sig eller kanske rent av flytta sin produktion.

Lotta Andersson

Lotta Andersson, klimatanpassningsexpert på SMHI

Turistdestinationer i Sverige kan drabbas av klimatförändringar till exempel genom att förhållandena för dagens skidorter kan komma att förändras, men troligen påverkas t.ex. Alperna ännu mer vilket kan leda till att flera söker sig till Sverige.

Klimatförändringar kan leda till en större social- och politisk osäkerheter i Sverige men också länder emellan vilket sin tur leder till försvars- och säkerhetspolitiska utmaningar.

Andra effekter gäller till exempel biståndsfrågor, migration och världsekonomi.

Vill ni också börja jobba med klimatet? 

Sv En