fbpx
Välj en sida

Tricoronas kommentarer till artikel publicerad i Sveriges Natur

I artikeln den 9 september 2015 insinueras bland annat att ”svenska miljarder” skulle ha gått till ett omstritt vattenkraftsprojekt i Kina. För skapandet av artikeln togs citat ur sitt sammanhang och utöver det innehåller artikeln en rad faktafel. Artikeln PO-anmäldes och flera tidningar som ekade artikeln tog ner eller reviderade publiceringarna. Tricorona har dock inte fått upprättelse hos PO. Här kommer våra kommentarer kring faktafel och uttalanden i artikeln.

Artikeln innehåller följande faktafel:

Faktafel 1: Tricorona godkände projektet
Kommentar: FN (inte Tricorona) godkände projektet, välutbildade FN-experter bedömde projektet och kommentarerna (från kritiker) under den 30 dagar långa offentliga samrådsperioden (mars-april 2011) och fann att projektet passar för registrering.

Faktafel 2: Tricorona är delägare i projektet
Kommentar: Tricorona är inte delägare i projektet. Tricorona har eller har haft ett kontrakt att sälja krediter om och när man vill göra det. Alltså en rätt till en produkt från vattenkraftverket som inte innebär ytterligare ansvar för underliggande projekt. En rätt som aldrig utnyttjats.

Faktafel 3: 50 frågeformulär gavs bara till ”Intressenter”.
Kommentar: Det är inte sant, varje validering är tvungen att innebära lokalt samråd med berörda parter med relevanta myndigheter och företrädare för den lokalt drabbade befolkningen.

Faktafel 4: Det insinueras att Tricorona gjort stora vinster på projektet
Kommentar: Inga krediter har plockats ut från projektet och således har Tricorona inte inte gjort några vinster från detta projekt, ingen svensk eller något annat företag har kompensera sina utsläpp med krediter från det här projektet.

Faktafel 5: Citerat: ”Trots upprepade frågor under flera års tid från FN:s  revisorer har Tricorona inte  svarat på frågor om driften i Sujiahekou och om miljö- och sociala hänsyn har tagits i den utsträckning som utlovats i ansökan.”
Kommentar: Det fanns inte upprepade frågor under flera års tid från FN:s revisorer eftersom Tricorona inte har verifierat projektet, som är Tricoronas rätt att göra eller inte göra. Oavsett om Tricorona kontrollerat det beror det på avtal och marknadspriser. I detta sammanhang gav Susanne (styrelseordförande) ett exempel om frukter på träd och tidpunkten för skörd beroende på marknadens efterfrågan och utbud. Här togs citat ur sitt sammanhang.

Faktafel 6: Citerat: ”Några Dagar EFTER intervjun Begär projektdeltagarna, framgår Enligt FN: s dokumentation, Att Sujiahekou SKA avregistreras som CDM-projekt.”
Kommentar: Detta är inte heller sant. Tricorona har inte försökt att avregistrera detta projekt eller något projekt. Det är en fysisk omöjlighet.

Övriga kommentarer:

Tricorona skrev under 2009 ett intentionsavtal om förvärv av utsläppsreduktioner s.k. Certified Emission Reductions (CER), med ägaren till det omnämnda projektet.  För att ett projekt skall kunna generera utsläppsreduktioner krävs att projektet godkänns som ett utsläppsreducerande projekt under FNs program Clean Development Mechanism (CDM). En av Tricoronas nyckelkompetenser är att bistå projekt med ansökan för registrering hos FN.

Ansökningsförfarandet är rigoröst och inbegriper både lokala och nationella tillståndsförfaranden.  Ansökan har därefter granskats av en oberoende part för uppfyllelse av Kyoto avtalet, CDMs progam samt efterlevnaden av World Commision of Dams rekommendationer innan det lämnas till FN för slutlig granskning.  Som en del av FNs granskning och registreringsprocess publiceras ansökningshandlingarna för att allmänheten skall kunna kommentera och kritisera projektet.  De kommentarer och den kritik som riktats mot projektet, bl.a. att projektet skulle ha ett annat startdatum har FN kunnat avfärda genom sin egen granskning av projektet.  Projektet godkändes och registrerades av FN den 12 juli 2011.

Nämnda projekt har ännu inte genererat eller utfärdat några utsläppsreduktioner. Således har heller inga ”svenska miljarder” gått till projektet och inga utsläppsreduktioner eller någon klimatkompensation har levererats från detta projekt.  Besök gärna projektets sida hos FN där projektdokumentationen är publicerad (http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/ERM-CVS1268905256.3/view).

Tricorona är en av de främsta globala projektutvecklarna med specialisering mot förnybar energi och tekniköverföring till minst utvecklade länder s.k. LDCs. Tricorona har erhållit en rad internationellt tunga utmärkelser, bl.a. bästa projektutvecklare 2011 .

Tricorona Climate Partner AB (TCP) är dotterbolaget inom koncernen som fokuserat på att hjälpa den svenska frivilliga marknaden som inte omfattas av de europeiska handelssystemet, EU-ETS, att beräkna, reducera och kompensera sina utsläpp. Klimatkompenseringen som de svenska företagen, organisationerna och myndigheterna genomfört via TCP har skett genom ett urval handplockade projekt inom förnybar energi. Det har hittills endast varit projekt inom biomassa och vindkraft , i huvudsak Kina och Indien – dvs projekt och länder där klimatnyttan är som störst. Vidare efterfrågas för dessa projekt oftast, utöver FNs godkännande, en Gold Standard certifiering. The Gold Standard Foundation är en stiftelse som har sitt ursprung från ett 70-tal NGOs och har till uppgift är att kvalitetssäkra klimatkompensationsprojekt.

Marknaden för klimatkompensation i Sverige omsätter ca 100 mkr per år.

För mer information kontakta oss gärna:
Christian Patay, VD Tricorona Climate Partner AB, 08-506 88 506, christian.patay@tricorona.se

Niels von Zweigbergk, Koncernchef, niels.von.zweigbergk@tricorona.se

Sv En