fbpx

Besked om klimatvänligare flygindustri välkomnas

I det uppmärksammade Parisavtalet som officiellt snart kommer att träda i kraft slapp flygindustrin undan det globala klimatarbetet. Det har funnits kritik kring det då det är en industri med stor påverkan på klimatet. Kritiken hörsammas nu då ett globalt avtal för flygets klimatåtgärder har tagits fram. Vi förklarar vad det innebär.

FN:s internationella civilflygsorganisation ICAO möttes förra veckan för att diskutera flygindustrins miljöpåverkan och tillsammans tog medlemsländerna beslut om ett globalt klimatavtal. Beslutet innebär att flygtrafiken ska stabilisera sina utsläpp och förhindra utsläppsökningar från och med efter år 2020.

Det innebär att delar av flygtrafikens växthusgasutsläpp kan komma att behöva klimatkompenseras genom köp av utsläppskrediter som minskar motsvarande mängd utsläpp på annan plats, till exempel genom investeringar i förnybar energi. Avtalet blir obligatoriskt år 2027 men redan nu har 65 länder, som motsvarar cirka 86 % av dagens flygresor, gått ut med att det frivilligt deltar i detta beslut från och med år 2021.

Hur stora de egentliga utsläppsminskningarna kommer att bli återstår att se eller om det snarare blir en stagnering av utsläpp men avtalet bäddar för förändring där, vid sidan av ökad utsläppshandel, ny teknik kan komma att spela en stor roll för t.ex effektivare motorer och framtagande av nya flygbränslen.

För att avtalet ska fungera globalt så är det en förutsättning att samma regler gäller för alla flygbolag för att inte snedvriden konkurrens flygbolag emellan ska uppstå. Förslaget om flygskatt är fortfarande under utredning och kan komma att bli verklighet i Sverige trots det nya avtalet.

Förhoppningsvis kan denna klimatvänligare flygindustri vara en inspiration för andra industrier och transportbranscher som jobbar globalt att även ta tag i sin klimatpåverkan. Vi på Tricorona Climate Partner välkomnar detta avtal och ser fram emot att se vad flygindustrin kan åstadkomma!

Ni vet väl att ni kan klimatkompensera för er verksamhets flygresor via oss? Besök vår webshop för mindre volymer och enstaka flygningar eller kontakta oss så berättar vi mer!

Vill ni också börja jobba med klimatet?