fbpx

Tricorona Climate Partner ingår samarbete med TRB Sverige

TRB Sverige AB är ett branschföretag inom transportnäringen som ägs av ett tiotal större transport- och logistikföretag runt om i Sverige. Vi har nu inlett ett samarbete med dem.

Tillsammans omsätter TRB:s delägarföretag ca 12 miljarder kronor och förfogar över ca 7 000 fordon och arbetsmaskiner.

I TRB-nätverket har  man stort fokus på omställning mot mer miljö- och klimatsmarta transporter. Man jobbar aktivt med ständigt klimatförbättrande åtgärder i den egna verksamheten, där omställning till mer förnybara och klimatsmarta drivmedel är en viktig del.

TRB vill dock gå längre än så. TRB-delägarna kan komplettera sina egna åtgärder genom att erbjuda klimatkompensation på kvarstående klimatpåverkan för de uppdrag man erbjuder. Därav har TRB Sverige ingått samarbetsavtal med oss på Tricorona Climate Partner – ett svenskt företag som hjälper företag och organisationer att ta sitt hållbarhets- och klimatansvar bl.a. genom klimatkompensation.

TRB ser klimatkompensation som ett viktigt komplement till egna klimatförbättringar såsom övergång från fossila till förnybara drivmedel. Genom klimatkompensation sätts en kostnad på klimatutsläppen som skapar en drivkraft för ytterligare egna klimatförbättrande åtgärder.

Läs mer om TRB:s klimatarbete.

Vill ni också börja jobba med klimatet?