fbpx
Select Page

Teracom Group klimatkompenserar med Gold Standard CDM projekt

Målet sedan 2011 är att hela koncernen årligen ska sänka sin klimatpåverkan med 3 procent. Vi har pratat med hållbarhetschefen på Teracom Group, Maria Åstrand Gosare, som berättar mer om deras klimatarbete.

Idag mäter Teracom Group sina utsläpp från godstransporter, el- och bränsleförbrukning, pendling samt tjänsteresor. Som nästa steg ska verksamheten börja mäta sin kundutrustning hos Boxerkunderna där de indirekt har en klimatpåverkan.
Teracom ingår tillsammans med Boxer i Teracom Group, en av Nordens ledande nät- och betaltv-koncerner. Koncernen, som ägs av svenska staten, omsätter runt fyra miljarder kronor och har 700 anställda. De sänder ut radio och tv i standard- och hd-format, nationellt eller regionalt och når 99.8 % av Sveriges och Danmarks hushåll.

– Vi har valt att klimatkompensera med Tricorona Climate Partner för att de arbetar med FN-godkända CDM projekt, är välkända och har en bra etablerad plattform, säger Maria Åstrand Gosare, Hållbarhetschef på Teracom Group.

Miljön är en viktig del av hållbarhetsarbetet för Teratom Group. Företagets miljöpåverkan kommer främst från el- och bränsleanvändning i nätverksamheten där de sänder ut radio och tv till svenska och danska hushåll. Teracom Group klimatkompenserar för samtliga bolags tjänsteresor som ett sätt att ta ansvar för de utsläpp som genereras från de resor som måste genomföras.
“vi vill även ta hänsyn till de sociala perspektiven”

– Att vi arbetar med att minska vår klimatpåverkan är viktigt men även andra delar av hållbarhet är viktiga för oss, vi vill även ta hänsyn till de sociala perspektiven i klimatkompensationsprojekten. Därför väljer vi Gold Standard-projekt när vi klimatkompenserar, säger Maria Åstrand Gosare, Hållbarhetschef på Teracom Group.

Vill ni också börja jobba med klimatet?