fbpx

Klimatsmartare flyg Amsterdam – Växjö!

Den 14 maj invigdes KLM:s flyglinje mellan Amsterdam och Växjö. Den mest anmärkningsvärda nyheten är dock att sträckan flygs med biojetbränsleblandning med målet att 100 procent av drivmedlet ska komma från förnybara källor. 

Utöver det klimatkompenserar KLM för utsläppen som idag inte kan undvikas. 

– KLM är stolta över att kunna erbjuda Växjö och Småland Sveriges över tid mest hållbara flygrutt i Europa. Vi är tacksamma att så många lokala parter vill vara med och bidra till det. Målet på sikt är att använda 100 procent biojetbränsle och vi hoppas att ännu flera aktörer vill hjälpa oss förverkliga detta, säger Paul Terstegge, Nordenchef Air France och KLM.

Biobränslet kommer idag från Los Angeles och utvinns ur organiskt avfall som exempelvis återvunnen matlagningsolja. Målet är dock att Sverige inom överskådlig framtid ska bli självförsörjande på biobränsle. Södra, Växjö kommun, SkyNRG, Växjö Småland Airport, Fores och Luleå Tekniska Universitet har alla signerat en avsiktsförklaring för en förstudie om biojetbränsleproduktion i Småland.

– Av alla flygavgångar i Sverige så är detta ett litet, litet steg. Men det är ett enormt steg i rätt riktning! Vi måste nu sätta press på andra flygbolag och branschen i stort att växla om. KLM visar nu att det är möjligt att flyga klimatsmartare.  Att KLM dessutom klimatkompenserar utsläppen som resorna trots allt ger upphov till är ett kvitto på att det enda rätta idag är att både reducera sina utsläpp och kompensera för utsläppen som faktiskt orsakas. Det ena eller andra räcker inte, säger Christian Patay, VD på Tricorona Climate Partner.

Vill ni också börja jobba med klimatet?