fbpx

5 skäl till varför företag bör beräkna sin klimatpåverkan

Att vilja förstå sin verksamhets klimatpåverkan och beräkna sina utsläpp av växthusgaser kan ge värdefull information. Här kommer 5 skäl till varför företag bör beräkna sin klimatpåverkan.

1. Ett första steg till en seriös klimatstrategi

Att veta hur stora utsläpp verksamheten har är det första steget till klimatansvar och är basen till en seriös klimatstrategi. Innan klimatmålen sätts upp behövs det kunskap om hur stora utsläppen faktiskt är. Alltså mät era utsläpp innan ni sätter klimatmål.

2. Mätbara resultat

Att göra årliga utsläppsberäkningar konkretiserar ert klimatarbete och era resultat blir mätbara.

3. Få reda på era utsläppskällor

En klimatberäkning kartlägger era utsläpp, så att det blir tydligt vilka utsläppskällor ni har och hur stora de är. Är det verkligen flygresorna som är den största utsläppsposten eller är det kanske elförbrukningen? Med en korrekt beräkning så slipper ni gissa.

4. Bättre åtgärdsplan

En sammanställning av era utsläpp och vilka utsläppskällor ni har visar vart ni bör lägga fokus i åtgärdsarbetet för att säkert kunna minska er klimatpåverkan.

5. Ökad kontroll

En klimatberäkning leder också ofta till ökad kontroll på verksamheten. En kartläggning av utsläpp och relevanta nyckeltal ger ny kunskap om verksamheten som kan vara ett bra underlag för andra typer av beslut.

Vill ni ha hjälp med klimatberäkningen?