fbpx

5 skäl till varför företag bör beräkna sin klimatpåverkan

Att vilja förstå sin verksamhets klimatpåverkan och beräkna sina utsläpp av växthusgaser kan ge värdefull information. Här kommer 5 skäl till varför företag bör beräkna sin klimatpåverkan.

1. Ett första steg till en seriös klimatstrategi

Att veta hur stora utsläpp av växthusgaser verksamheten har är det första steget till att ta klimatansvar, och är även basen till en seriös klimatstrategi. Innan klimatmålen sätts upp behöver ni helt enkelt kunskap om hur stor er klimatpåverkan faktiskt är. Alltså bör ni mäta era växthusgasutsläpp innan ni sätter era klimatmål.

2. Mätbara resultat

Att göra årliga utsläppsberäkningar konkretiserar ert klimatarbete och era resultat blir mätbara. Det kommer ni ha nytta av när ni framöver kan jämföra de nya resultaten med de gamla, för att se hur stora framsteg ni har gjort.

3. Få reda på era utsläppskällor

En klimatberäkning kartlägger era växthusgasutsläpp så att det blir tydligt vilka utsläppskällor ni har och hur stora de är. Är det verkligen flygresorna som är den största utsläppsposten eller är det kanske elförbrukningen? Med en korrekt beräkning så slipper ni gissa, och kan ta till mer exakta åtgärder för att komma till rätta med det.

4. Bättre åtgärdsplan

En sammanställning av era växthusgasutsläpp och vilka utsläppskällor ni har visar var ni bör lägga fokus i åtgärdsarbetet för att säkert kunna minska er klimatpåverkan. 

5. Ökad kontroll

En klimatberäkning leder också ofta till ökad kontroll på verksamheten. En kartläggning av utsläpp och relevanta nyckeltal ger ny kunskap om verksamheten som kan vara ett bra underlag för andra typer av beslut.

På Tricorona Climate Partner har vi lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder med klimatberäkningar. Kontakta oss om ni behöver hjälp! 

Vill ni ha hjälp med klimatberäkningen?