fbpx
Select Page

Klimatkommunikation

Sista steget i er strategi

En viktig del i klimatstrategin är kommunikation – att tydligt kommunicera om verksamhetens klimatarbete till ägare, anställda, leverantörer, kunder och media. Vi ger er verktygen för att skapa konkret, tydlig och slagkraftig kommunikation för era klimatrelaterade initiativ. Allt sker i enlighet med de senaste rönen för klimatkommunikation under marknadsföringslagen.

Att kommunicera sina klimatinitiativ är viktigt men inte helt lätt. Klimatfrågan är komplex med många begrepp att hålla isär och förklara så att mottagaren förstår. Målet för de flesta företag är att kommunicera på ett pedagogiskt, inspirerande sätt som når genom bruset. Informationen ska vara korrekt, trovärdig och engagerande. Det finns också en legal aspekt att ta hänsyn till så att inte marknadsföringen uppfattas som vilseledande. Minst sagt, det är mycket att tänka på. Men det finns mycket att vinna på skarp klimatkommunikation. Lyckas ni med er kommunikation kan ni stärka ert varumärke, få stoltare medarbetare och inte minst utmana era branschkollegor att ta sitt klimatansvar!

Med utgångspunkt i bransch, målgrupper och nuvarande klimatarbete erbjuder vi ett skräddarsytt kommunikationspaket. Vare sig ni är i början av er klimatresa eller har som ambition att bli klimatpionjärer så hjälper vi er hela vägen! 

Så går vi tillväga – steg för steg

R

Utbildning och workshop

Att göra rätt från början sparar både tid, energi och pengar. I denna utbildning/workshop utgår vi från er kunskapsnivå och lär er kommunikations/hållbarhetsavdelning allt ni behöver veta för att skapa slagkraftig klimatkommunikation. Med utgångspunkt i ert klimatarbete går vi igenom hur ni förklarar begrepp pedagogiskt och även vilka budskap som engagerar olika målgrupper. Vi går även igenom Marknadsföringslagen och specifikt miljöpåståenden vad ni bör tänka på och undersöker möjliga fallgropar.

Efter utbildningen följer en workshop där vi tillsammans utforskar möjliga vägar för er att gå framåt. Målet med utbildningen är att ge er verktyg och självförtroende att med stolthet kunna presentera era klimatinitiativ. Efteråt skickas en sammanställning. Rekommenderad tid för utbildning och workshop är 2-3h.​

R

Utformning av kommunikation

Vi rekommenderar att ni själva skapar/utformar kommunikationen med oss som bollplank men vi kan också vara behjälpliga med texter. Här finns det möjlighet att välja till utformning av klimatpolicy samt inspirationsföreläsning för medarbetare. ​

R

Granskning

När ni har skapat er kommunikation så kan vi hjälpa till att granska den. I granskningen tar vi även hänsyn till Marknadsföringslagen och specifikt miljöpåståenden som ställer extra höga krav. 

Tidsåtgång och pris

För kommunikationstjänster utgår konsultarvode 1450 kr/h exkl. moms. Beskriv era behov och kontakta oss för offert.

Jag har dubbelkandidat i marknadskommunikation och psykologi med fördjupning inom marknadsrätt och klimatförändringar. I över tio år har jag jobbat med kommunikation, reklam och varumärkesstrategi. Med stor ödmjukhet inför vår tids klimatutmaning och ett brinnande intresse för klimatpsykologi ger jag er verktyg att skapa kommunikation som inspirerar till beteendeförändring.

– Tilda Winter, CMO

Behöver ni hjälp med kommunikationen?