fbpx
Välj en sida

Klimatkommunikation

Kommunikationsgranskning

En viktig del i klimatstrategin är kommunikation – att tydligt kommunicera verksamhetens klimatarbete. Lyckas ni med er kommunikation kan ni stärka ert varumärke, få stoltare medarbetare och inspirera andra företag att ta efter.

Att kommunicera sina klimatinitiativ är viktigt men inte helt lätt. Klimatfrågan är komplex med många begrepp att hålla isär och förklara så att mottagaren förstår. Men det finns mycket att vinna på skarp klimatkommunikation. Genom vår kommunikationsgranskning hjälper vi er att skapa konkret, tydlig och slagkraftig kommunikation för era klimatrelaterade initiativ. Allt sker i enlighet med de senaste rönen för klimatkommunikation under marknadsföringslagen.

Kommunikationsgranskning – steg för steg

1.

Uppstartsmöte

Inför mötet skickar vi er inspelat kommunikationswebinar och artiklar att läsa. Under mötet går vi igenom ert klimatarbete, syfte och ambitioner. Och framförallt, vad ni vill uppnå med er kommunikation! 

2.

Granskning

Er kommunikation skickas över för granskning. Utifrån era förutsättningar kommenterar vi med förbättringsförslag. Vi tar hänsyn till Marknadsföringslagen och miljöpåståenden som ställer extra höga krav.

3.

Leverans

Efter ni har mottagit vårt granskningsdokument så bokar vi in ett möte för genomgång.

Pris: 4900 kr exkl. moms för befintliga kunder (ej befintliga kunder 8900 kr exkl. moms)

Jag har dubbelkandidat i marknadskommunikation och psykologi med fördjupning inom marknadsrätt och klimatförändringar. I över tio år har jag jobbat med kommunikation, reklam och varumärkesstrategi. Med stor ödmjukhet inför vår tids klimatutmaning och ett brinnande intresse för klimatpsykologi ger jag er verktyg att skapa kommunikation som inspirerar till beteendeförändring.

– Tilda Winter, CMO

Behöver ni hjälp med kommunikationen?

Sv En