fbpx

Klimatkompensation

En viktig del av lösningen 

Idag ingår det för en seriös verksamhet att arbeta med att reducera sina växthusgasutsläpp. Att aktivt försöka minska er klimatpåverkan ska vara en självklarhet, och lika självklart bör det vara att inkludera klimatkompensation i strategin.

Klimatkompensation är nämligen en parallell åtgärd till att reducera sina växthusgasutsäpp. De växthusgasutsläpp som inte kan reduceras ska klimatkompenseras för och med hjälp av klimatkompensation kan ni därmed ta ert fulla klimatansvar.

Att klimatkompensera innebär att ni finansierar en åtgärd utanför den egna verksamheten. Den åtgärden ska leda till en minskning av växthusgasutsläpp som är lika stor som de växthusgasutsläpp som ni kompenserar för. Det kan liknas vid att ni betalar någon för att ta hand om ert avfall. För även om ni är duktiga på att minska och att sortera avfallet så krävs det ändå en sista hantering av det avfall som inte kan undvikas. Företag och organisationer kan klimatkompensera för specifika produkter, aktiviteter, event, projekt eller för hela verksamhetens klimatpåverkan. Även privatpersoner kan klimatkompensera för till exempel resor och aktiviteter.

Visste du att…

…företag som klimatkompenserar sänker sin klimatpåverkan snabbare än företag som inte klimatkompenserar. 8 av 10 har även satt tydliga reduktionsmål parallellt med klimatkompensationen. (Källa: Bottom Line Report

Därför ska ni klimatkompensera

R

Det är svårt att komma ner till noll

Även om ni har tydliga utsläppsmål och minskar verksamhetens totala växthusgasutsläpp är det väldigt osannolikt att ni lyckas få ner dem till noll. Även om det skulle vara möjligt skulle det ta betydligt längre tid än vad klimatet tål.

R

Varumärket stärks

En heltäckande klimatstrategi ökar värdet i organisationens varumärke, vilket gör det lättare att attrahera och behålla såväl medarbetare som kunder.

R

Konkurrensfördel

Många är beredda att betala extra för klimatsmarta produkter. Här är klimatkompensation, tillsammans med klimateffektiv produktion och logistik, ett effektivt sätt att producera varor med minimal klimatpåverkan. Att klimatkompensera är därför ett sätt för er att möta dagens kund- och samhällskrav och få en ökad konkurrensfördel.

R

Möta kund- och samhällskrav

Att fler och fler personer börjar engagera sig i klimatfrågan råder det ingen tvekan om. Bland yngre generationer är drivet ännu mer påtagligt än äldre generationer men även bland dessa finns många klimatkämpar. Oavsett generation tenderar dessa personer att köpa varor och tjänster från företag som agerar ansvarsfullt ur klimatsynpunkt, de söker arbeten på företag som de kan stå för att de jobbar hos och de pratar gott om företag som sköter sig och illa om företag som inte sköter sig.

R

Ekonomiska incitament till förändring

Att ta fram en klimatstrategi kan vara ett bra sätt att engagera medarbetare och fokusera organisationen på att minska resurs- och energianvändning. Det kan i sin tur leda till kostnadsbesparingar för verksamheten.

Ställ krav när ni klimatkompenserar

I de flesta branscher är normen att man lägger sin beställning för en viss vara eller tjänst, varefter leverantören producerar den, eller tar den från lagerhyllan, och levererar den till beställaren för att slutligen skicka en faktura. Vi tycker att klimatkompensation ska fungera på liknande sätt. Det är dessvärre inte alltid så det ser ut och vi har därför formulerat nedan punkter som stöd i er upphandlingsprocess och som hjälp vid kravställning.

R

Få bevis på att du får den klimatnytta du betalar för

Oavsett vilken typ av projekt ni klimatkompenserar genom är poängen med köpet själva klimatnyttan. Det är därför viktigt att klimatnyttan bekräftas och redovisas för dig som köpare.

Väljer du FN-godkända projekt (CDM-projekt) eller Gold Standard-certifierade projekt åstadkoms detta genom makulering av utsläppsreduktioner i de avsedda handelsregistren.

R

Bevis på att projektet existerar

Tredjepartsgranskade projekt har alltid upparbetade och rigorösa system bakom sig liksom en utarbetad kontrollmekanism. Alla FN-godkända projekt registreras i  FN:s databasGold Standard-projekt registreras i  Gold Standards Impact Registry  (tidigare Markit). I anslutning till alla Tricoronas projekt redovisas deras registreringsnummer du kan spåra och följa.

R

Ett garanterat leveransdatum

När man klimatkompenserar för utsläpp som skett under en viss period (t.ex. ett verksamhetsår) är det viktigt för klimatet och även för er organisations trovärdighet att klimatnyttan sker inom samma tidsram som utsläppen. Se därför till att leverantören kan garantera leveransdatum (se till att leverantören har ett lager och kan säkerställa leverans) och se även till vilken årgång leveransen kommer ifrån. För vissa kompensationsprojekt inom trädplantering säljs kompensation av ex ante typ, alltså innan själva klimatnyttan skapas. Man kan då hamna i en situation där den klimatnytta man betalar för sker så mycket som tio till tjugo år senare.

R

Betalning vid leverans

Precis som vid köp av de flesta andra varor och tjänster vill man vara säker på att man får vad man betalar för och ha tryggheten i att hålla inne med betalning om man inte får vad som utlovas. Detta är svårare eftersom klimatkompensation är en icke fysisk produkt. Väljer man FN-godkända projekt eller Gold Standard-certifierade projekt åstadkoms detta genom att betalningen kopplas till makulering av utsläppsreduktioner (CERs, VERs) i det för detta avsedda handelsregistret.

R

Bidrag till hållbar utveckling

Det säkraste sättet att identifiera projekt som bidrar mest till hållbar utveckling är att kräva en certifiering enligt Gold Standard. Detta är den certifiering som miljörörelsen initierat och ligger bakom (WWF, Fairtrade m.fl.) för att säkerställa kvalitet och bidrag till hållbar utveckling på projekt. Kontrollera om projektet finns i Gold Standardregistret, och att den har status ”Registered” eller ”Issued” för att särskilja det från projekt som ännu inte godkänts. Eller be leverantören bevisa detta.

Klimatkompensera online

Vill du klimatkompensera för ditt företag i volymer upp till 50 ton CO2e, eller
vill du klimatkompensera som privatperson? Det kan du enkelt göra online. 

Vill du klimatkompensera större volymer?