fbpx

Klimatkompensation

Vi vägleder er rätt

Därför ska ni klimatfinansiera

De senaste åren har det för många företag blivit en självklarhet att klimatfinansiera som en del i sin klimat- eller hållbarhetsstrategi.

Minskad klimatpåverkan

Företag som klimatfinansierar minskar sin klimatpåverkan dubbelt så snabbt jämfört med företag som inte klimatfinansierar.1

Attraktiv arbetsgivare

Många svenskar på arbetsmarknaden vill jobba för företag som har en tydlig klimaststrategi och är beredda att välja bort arbetsgivare som inte tar klimatfrågan på allvar. ²

Ökad kundlojalitet

Kunder är beredda att betala mer för klimatsmarta produkter från företag de anser vara hållbara. 100 % av företag inom handeln tycker att deras klimatarbete påverkat kundlojaliteten positivt. ³

Konkurrensfördel

Att fler och fler personer börjar engagera sig i klimatfrågan råder det ingen tvekan om. Många tycker också att företag bör engagera sig och väljer hellre företag som har en tydlig klimatstrategi.

Därför ska ni välja oss 

Endast högkvalitativa projekt 

Alla våra klimatkompensationsprojekt är Gold Standard-certifierade och har ofta även FNs CDM-certifiering eller ytterligare certifieringar. Gold Standard och CDM är de mest robusta certifieringarna på marknaden och organisationerna samarbetar med bl.a. svenska Energimyndigheten inom projektutveckling.

Erfarenhet sedan 2006

Med egen erfarenhet av att själva vara med och utveckla klimatfinansieringsprojekt har vi hunnit lära oss mycket om projektutveckling och klimatfinansiering.  

FN:s globala mål om hållbar utveckling

Utöver klimatnyttan bidrar våra klimatfinansieringsprojekt alltid till något av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Transparens

Som enda aktör redovisar vi ert specifika makuleringsintyg så att ni kan spåra er klimatkompensering och säkerställa utlovad klimatnytta

Kontakta oss för vägledning

Våra tips när ni klimatkompenserar 

R

Få bevis på klimatnyttan

En fin bild på en hemsida eller en PDF räcker inte. Är aktören och projekten ni stödjer seriösa bör ni även kunna få ta del av makuleringsintyg! 

R

Undvik "framtidsprojekt"

När man klimatkompenserar för utsläpp som skett under en viss period (t.ex. ett verksamhetsår) är det viktigt för klimatet och även för er organisations trovärdighet att klimatnyttan sker inom samma tidsram som utsläppen. Säkerställ därför att klimatkompensationen är av ex-post karaktär samt att makuleringen verkligen sker i samband med er betalning. För de flesta kompensationsprojekt inom trädplantering säljs kompensation av ex ante typ (dvs. man betalar för något som levereras i framtiden). 

R

Få bevis på projektets existens

Tredjepartsgranskade projekt har alltid upparbetade och rigorösa system bakom sig liksom en utarbetad kontrollmekanism. Alla FN-godkända projekt registreras i  FN:s databasGold Standard-projekt registreras i  Gold Standards Impact Registry

R

Bidrag till hållbar utveckling

Det säkraste sättet att identifiera projekt som bidrar mest till hållbar utveckling är att kräva en certifiering enligt Gold Standard. Detta är den certifiering som miljörörelsen initierat och ligger bakom (WWF, Fairtrade m.fl.) för att säkerställa kvalitet och bidrag till hållbar utveckling på projekt. Kontrollera om projektet finns i Gold Standardregistret, och att den har status ”Registered” eller ”Issued” för att särskilja det från projekt som ännu inte godkänts. Eller be leverantören bevisa detta.