fbpx
Välj en sida

En viktig pusselbit

Sverige är ett föregångsland. Vi har en stor del förnyelsebar energi, vi har ett hänsynsfullt skogs- och jordbruk och ligger i framkant i klimatarbetet. För att vi ska nå Parisavtalets 1,5-gradersmål behöver vi tänka globalt och gå utanför Sveriges gränser. Genom att klimatfinansiera hjälper vi länder med sämre förutsättningar att utvecklas hållbart.

Vi anser att målet för företag och planeten alltid bör utgå från ambitionen att skapa så stor klimatnytta per krona som möjligt. Att finansiera klimatprojekt är ett av de absolut mest kostnadseffektiva sätten som idag finns för att förhindra utsläpp av växthusgaser. Globalt sett är 80% av energin fossilbaserad, det kan vi förändra! Lösningen finns tillgänglig i över 7000 certifierade klimatprojekt som behöver finansiering. Med över 16 års erfarenhet har vi noggrant handplockat de bästa projekten åt er.

Så hjälper vi er  

R

Erfarenhet sedan 2006

Tack vare vår erfarenhet och expertis är vi flitigt anlitade av företag, myndigheter, statliga bolag och NGOer. Vi har lång och god erfarenhet av att finansiera projekt och samarbeta med projektutvecklare. 

R

Endast högkvalitativa projekt och verkliga kolkrediter

Våra projekt är Gold Standard-certifierade och har ofta även FNs CDM-certifiering eller VERRAs VCS-certifiering. Dessa certifieringar har de mest rigorösa kraven och certifieringsprocesserna. Anledningar som gör att svenska staten samarbetat med FN för att utveckla energiprojekt och Energimyndigheten samarbetar med Gold Standard inom projektutveckling. 

Utöver dubbla certifieringar ställer vi även krav att kolkrediterna inte skall vara äldre än 5 år (vintage) och vi levererar endast projekt med ex-post krediter – motsatsen till dessa krediter är ex-ante, sk. ”framtidskrediter”. I Konsumentverkets tematiska PM ”Miljöpåståenden om klimatkompenserade produkter i marknadsföring” anses det vara tveksamt om framtidskrediter uppfyller de särskilt höga vederhäftighetskravet som krävs vid marknadsföring av miljöpåståenden.

R

Transparens - på riktigt!

Alla projekt är tredjepartsgranskade och har alltid rigorösa system och en utarbetad kontrollmekanism bakom sig. Alla FN-godkända projekt registreras i  FN:s databas och Gold Standard-projekten registreras i  Gold Standards Impact Registry

Som enda aktör redovisar vi dessutom ert specifika makuleringsintyg så att ni kan spåra er klimatkompensation och säkerställa utlovad klimatnytta. Här kan ni läsa mer om hur leveransprocessen vid köp av klimatkompensation går till.

R

Närvarande - här och globalt

Tricorona är latin för Tre Kronor. Stadshusets tre kronor ser vi (nästan) från vårt huvudkontor i Stockholm. Vi tror att ni har glädje av att vi har kunskap om den svenska och nordiska marknaden och finns ett möte, telefonsamtal eller mejl bort. Samtidigt är vi globala, och har utvecklat utsläppsminskande projekt i åtskilliga länder och många olika sektorer. Många andra är antingen lokala eller globala – vi är både och.

R

Bidrag till hållbar utveckling och FNs hållbarhetsmål

Utöver klimatnyttan bidrar våra klimatfinansieringsprojekt till energiproduktion, en tryggare eltillförsel, biologiskt mångfalld, arbetstillfällen m.m. Alla Gold Standard projekt är dessutom alltid certifierade till minst 3 av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Affärsnyttor med klimatfinansiering

'

Minskad klimatpåverkan

Företag som klimatkompenserar minskar sin klimatpåverkan dubbelt så snabbt jämfört med företag som inte klimatkompenserar.1

Attraktiv arbetsgivare

Många svenskar vill jobba för företag som har en tydlig klimatstrategi och väljer bort arbetsgivare som inte tar klimatfrågan på allvar. ²

w

Ökad kundlojalitet

Kunder är beredda att betala mer för klimatsmarta produkter. 100 % av företag inom handeln tycker att deras klimatarbete påverkat kundlojaliteten positivt. ³

Stärkt konkurrens-fördel

Att fler och fler personer börjar engagera sig i klimatfrågan råder det ingen tvekan om. Många tycker också att företag bör engagera sig och väljer hellre företag som har en tydlig klimatstrategi.

christian patay VD

Vi grundades 2006 och drivs av en tro att företag kan förbättra världen genom sitt klimatarbete och samtidigt öka lönsamheten! Är ni redo att ta nästa steg i ert klimatarbete?

– Christian Patay, CEO

Webinar om klimatkompensation

Kontakta oss för vägledning

08-506 88 500

info@tricorona.se

Tricorona Climate Partner AB
Vasagatan 28
111 20 Stockholm, Sweden

Org.nummer 556504-9862

 

Sv En