fbpx
Välj en sida

Klimatstrategi

Från redovisning till reduktion

En bra klimatstrategi fungerar som en färdplan för hur ni ska minska er klimatpåverkan. Den utgår från verksamhetens förutsättningar och skapar positiva sidoeffekter istället för att bli en belastning – precis så som det ska vara.

Klimatkrisen angår oss alla och därför måste vi alla bidra till dess lösning. Genom att beräkna er klimatpåverkan blir ni medvetna om era utsläpp och kan då sätta mål för att sänka dem. Utifrån ert resultat tar vi gemensamt fram en klimatstrategi som hjälper er att uppnå dessa mål.

Alla våra kunder är unika och därför utformar vi självklart en strategi som passar just er och er affärsmodell. Var kan ni minska utsläppen på ett sätt som ger positiva effekter för företaget i övrigt? För att svara på denna och andra strategiska frågor utformar vi en strategi som effektivt minskar era växthusgasutsläpp på kort och lång sikt.

Exempel på vad som kan ingå i arbetet med en klimatstrategi

  • Formulering av övergripande reduktionsmål på kort, medellång och lång sikt baserat på er klimatpåverkan
  • Strategisk rådgivning för att kostnadseffektivt minska er klimatpåverkan
  • Jämförelse av specifika reduktionsåtgärders effekt mot med ett business as usual-scenario
  • Insatser och metoder för att engagera den egna personalen, leverantörerna och kunderna
  • Analys av hur er verksamhet och dess växthusgasutsläpp förhåller sig till relevant lagstiftning, marknadsnormer och konsumentpreferenser
  • Relevanta certifieringar, märkningar, branschinitiativ och liknande för ökad transparens och trovärdighet
  • Individuellt anpassad klimatkompensation av kvarvarande växthusgasutsläpp

Med utgångspunkt i dessa punkter utformar vi tillsammans med er ett program som mynnar ut i en strategi för det ni vill uppnå i klimatarbetet. Ett långsiktigt framgångsrikt strategiarbete kräver ofta förändringar av attityder och arbetssätt. Det kan vi hjälpa er med!

Utöver att minska växthusgasutsläppen kan en klimatstrategi utgöra underlag för produktdifferentiering, hållbar affärsutveckling och kommunikation kring hållbarhetsarbete. Genom att ha en tydlig klimatstrategi och kommunicera denna kan ni få med er kunder och samarbetspartners på resan och skapa engagemang kring vad ni gör för att minska er klimatpåverkan.

Ska vi hjälpa er att utforma en klimatstrategi?

Sv En