fbpx
Select Page

Logotyp och sigill

Nedan hittar ni våra logos och sigill för både print och digital användning. Vänligen kontakta oss om ni önskar andra varianter, språk eller versioner av sigillen. För all form av användning krävs vårt godkännande först. Riktlinjer för användandet av våra logos och sigill finner ni längst ner på sidan.

Klicka på bilderna för vektoriserade pdf eller högerklicka och spara png-bild.

Logotyp

Sigill

klimatkompenserad sigill
klimatkompenserad sigill
klimatkompenserad sigill
klimatkompenserad sigill
klimatkompenserad sigill
klimatkompenserad sigill
klimatkompenserad sigill
klimatkompenserad sigill
klimatkompenserad sigill
klimatkompenserad sigill
klimatkompenserad sigill
klimatkompenserad sigill
Särskilda regler gäller för användandet av klimatneutral & klimatpositiv-sigillen. Vänligen läs om våra 5 krav och kontakta oss om ni har funderingar.

Användning av logos och sigill

En viktig del i att ta klimatansvar, där klimatkompensation ingår som en naturlig del, är att berätta vad man gjort. Därför har vi tagit fram loggor för klimatkompenserade produkter och tjänster. Loggorna får fritt användas av dem som klimatkompenserat med oss, utan kostnad. För att säkerställa att kommunikationen upplevs korrekt av mottagaren vill vi att:

 

  •  Märkningen sker i anslutning till den kompenserade produkten eller tjänsten, dvs om man t.ex. kompenserar tvål bör inte loggan användas där andra produkter visas.

  • Loggan ska inte ge sken av att man gör mer än det som faktiskt sker, dvs den som klimatkompenserar sina flygresor bör inte använda loggan på ett sätt så att man tror att hela verksamheten är klimatkompenserat. 
  • Klimatkompensationen bör avse nu- och framtid, inte dåtid; dvs den som ser loggan ska veta att klimatkompensation med minst nuvarande omfattning tänks ske också under åtminstone det innevarande verksamhetsåret.
  • Därtill är det förstås positivt om man kombinerar loggan med att berätta vad man kompenserar och hur, t.ex. ”Alla måltider vi serverar klimatkompenserat i enlighet med FN:s CDM-system, kompletterat med Gold Standard, med det indiska biomasseprojektet Sri Balaji. Läs mer om det här.”

 

För användande av sigiller i kommersiellt syfte behöver ni ta hänsyn till lagen om marknadsföring av miljöpåståenden. Påståenden kopplade till klimatkompenserade produkter behöver kvalificeras vilket innebär att det måste finnas en förklarande text i direkt anslutning till påståendet. Texten ska närmare beskriva produktens miljöfördel samt dess begränsningar. Läs mer på Konsumentverkets hemsida: Miljöpåståenden om klimatkompensation.

Behöver du en annan bild?