fbpx

Makuleringsintyg

Efter att ni fått ert certifikat på er klimatkompensation från oss makulerar vi kolkrediterna i handelsregistret. Nedan redovisar vi alla makuleringar vi genomför.

Vad innebär makulering?

Att makulera betyder att förstöra eller att göra någonting ogiltigt. I det här fallet innebär makuleringen av kolkrediter att dessa blir ogiltiga och inte kan handlas med eller användas till något annat. Klimatnyttan för de makulerade krediterna tillfaller därför den som betalat för dem genom klimatkompensation.

Hur går makuleringen till?

När månaden är över sammanställer vi det antal ton som klimatkompenserats genom respektive projekt. Därefter genomför vi makuleringen i de handelsregister där vi har våra projekt. Projekt som är certifierade av CDM, så kallade Certified Emission Reductions (CER) makuleras i Unionsregistret som administreras av Energimyndigheten/Naturvårdsverket. Klimatkompensation som är certifierade Verified Emission Reductions makuleras i Gold Standards Impact Registry (tidigare Markit). Makuleringen sker 2–5 veckor efter att vi mottagit betalning från kund. Certifikatet skickas ut när ordern är bekräftad.

Bevis på att makulering skett

Själva makuleringsprocessen går till enligt ovan. Det betyder att just er kompensation tillsammans med andra ordrar ingår i en större makulering. Genom ert ordernummer kan vi därför ange i vilken makulering er klimatkompensation ingår. Om ni önskar enskilda och separata makuleringar och makuleringsintyg går detta att ordna. Kommunicera i så fall detta till oss i samband med er beställning.

Makuleringshistorik

Sedan Mars 2019 publicerar vi nedan all makulering som sker och genomförs av oss i handelsregistren (förutsatt att sekretess inte föreligger). Nedan spåras klimatkompensation via ordernummer eller fakturanummer. Ambitionen är att även publicera historiska makuleringar sedan 2006.

 

PERIOD ORDRAR MAKULERINGSINTYG
Februari 2021 Makuleringar feb 2021 Intyg Sri Balaji 647 ton
Intyg Palladam 3000 ton
Intyg Maharastra 5 ton
Intyg Jaisalmer 441 ton
Intyg Tropical mix 379 ton
Intyg Sodo Humbo 314 ton
Intyg Tropical mix 258 ton
Intyg Lifestraw 283 ton
Intyg Gyapa 116 ton
Intyg Barangay 367 ton
Intyg Hindustan 78 ton
Intyg Bhilwara 3022 ton
Januari 2021 Makuleringar jan 2021 Intyg Sri Balaji 3150 ton
Intyg Vichada 10 ton
Intyg Tropical Mix 1401 ton
Intyg Lifestraw 910 ton
Intyg Gyapa 97 ton
Intyg Barangay 5 ton
Intyg Bhilwara 455 ton
Intyg Bhilwara 1942 ton
December 2020 Makuleringar dec 2020 Intyg Tropical Mix 430 ton
Intyg Sri Balaji 173 ton
Intyg Maharashtra 469 ton
Intyg Lifestraw 131 ton
Intyg Karnataka 1431 ton
Intyg Gyapa 1333 ton
Intyg Bhilwara 397 ton
November 2020 Makuleringar nov 2020 Intyg Tropical mix 70 ton
Intyg Tropical mix 66 ton
Intyg Sri Balaji 443 ton
Intyg Sodo Humbo 7 ton
Intyg Hindustan 45 ton
Intyg FinnSurya IN10404 3449 ton
Intyg FinnSurya IN10288 6551 ton
Intyg Bhilwara 542 ton
Oktober 2020 Makuleringar okt 2020 Intyg Tropical mix 200 ton
Intyg Sri Balaji 3015 ton
Intyg Sodo Humbo 27 ton
Intyg Maharastra 1956 ton
Intyg Lifestraw 74 ton
Intyg Hindustan 122 ton
Intyg gyapa 28 ton
Intyg Bhilwara 235 ton
September 2020 Makuleringar sept 2020 Intyg Tropcial mix 2743 ton
Intyg Sri Balaji 2911 ton
Intyg BR7110 Uberlandia Tricorona GS CER Cancellation 5000 ton
Intyg Bhilwara 375 ton
Augusti 2020 Makuleringar aug 2020 Intyg Tropical Mix 304 ton
Intyg Sri Balaji 70 ton
Intyg Sodo Humbo 90 ton
Intyg Maharastra 32 ton
Intyg Gyapa 14 ton
Intyg Bhilwara 243 ton
Juli 2020 Makuleringar juli 2020 Intyg Tropical Mix 1185 ton
Intyg Sri Balaji 6059 ton
Intyg Maharastra 30410 ton
Intyg Hindustan 1601 ton
Intyg Gyapa 11 ton
Intyg Bhilwara 2238 ton
Juni 2020 Makuleringar juni 2020 Intyg Tropical mix 190 ton
Intyg Sri Balaji 571 ton
Intyg Bhilwara 294 ton
Intyg Maharastra 645 ton
Intyg Hindustan 417 ton
Inbtyg NI5305 3517 ton
Maj 2020 Makuleringar maj 2020 Intyg Tropical Mix 524 ton
Intyg Tropical Mix 219 ton
Intyg TH3483 6138 ton
Intyg Sri Balaji 190 ton
Intyg Maharastra 18 ton
Intyg Gyapa 2944 ton
Intyg Gyapa 56 ton
Intyg Bhilwara 274 ton
April 2020 Makuleringar april 2020 Intyg Tropical Mix 334 ton
Intyg Tropical Mix 248 ton
Intyg Sri Balaji 4844 ton
Intyg Maharastra 465 ton
Intyg Jaisalmer 155 ton
Intyg Gyapa 111 ton
Intyg CN2170 5756 ton
Intyg Bhilwara 398 ton
Mars 2020 Makuleringar mars 2020 Intyg Tropical Mix 1892 ton
Intyg Tropical Mix 292 ton
Intyg Sri Balaji 982 ton
Intyg LifeStraw 19 ton
Intyg Gyapa 284 ton
Intyg Bhilwara 1216 ton
Intyg Barangay 1000 ton
Februari 2020 Makuleringar februari 2020 Intyg Tropical Mix 1108 ton
Intyg Sri Balaji 674 ton
Intyg LifeStraw 584 ton
Intyg Jaisalmer 40 ton
Intyg Hindustan 5204 ton
Intyg Gyapa 7 ton
Intyg Bhilwara 3487 ton
Intyg Barangay 227 ton
Januari 2020 Makuleringar januari 2020 Intyg Zhangbei 208 ton
Intyg Tropical Mix 428 ton
Intyg Sri Balaji 3852 ton
Intyg Jaisalmer 23 ton
Intyg Hindustan 173 ton
Intyg Gyapa 1321 ton
Intyg Bhilwara 1400 ton
Intyg Bhilwara 679 ton
Intyg Barangay 30 ton
November – December 2019 Makuleringar november & december 2019 Intyg Zhangbei 54 ton
Intyg Tropical Mix 2208 ton
Intyg Sri Balaji 513 ton
Intyg LifeStraw 873 ton
Intyg Jaisalmer 237 ton
Intyg Hindustan 213 ton
Intyg Gyapa 2037 ton
Intyg Gyapa 1333 ton
Intyg Godawari 188 ton
Intyg Bhilwara 2320 ton
Oktober 2019 Makuleringar oktober 2019 Intyg Zhangbei 35 ton
Intyg Tropical Mix 63 ton
Intyg Thailand LFGTE 10000 ton
Intyg Sri Balaji 2902 ton
Intyg LifeStraw 1103 ton
Intyg Jaisalmer 309 ton
Intyg Hindustan 4904
Intyg Gyapa 916 ton
Intyg Tropical Mix 1363 ton
September 2019 Makuleringar september 2019 Intyg Zhangbei 139 ton
Intyg Tropical Mix 137 ton
Intyg Tropical Mix 71 ton
Intyg Sri Balaji 5 511 ton
Intyg Jaisalmer 2 403 ton
Intyg Hindustan 25 211 ton
Intyg Gyapa 766 ton
Intyg Godawari 542 ton
Intyg Barangay 100 ton
Augusti 2019 Makuleringar augusti 2019 Intyg Tropical Mix 385 ton
Intyg LifeStraw 37 ton
Intyg Gyapa 281 ton
Intyg Gyapa 129 ton
Intyg Barangay 1718 ton
Intyg Barangay 925 ton
GS CER Cancellation China Solar Cooker Tricorona
Mars 2019 – Juli 2019 Makuleringar mars – juli 2019 Intyg Zhangbei 799 ton
Intyg Tropical Mix 4613 ton
Intyg Sri Balaji 14295 ton
Intyg Lifestraw 684 ton
Intyg LifeStraw 149 ton
Intyg Hindustan 5364 ton
Intyg Gyapa 2698 ton
Intyg Godawari 3129 ton