fbpx
Välj en sida

Cerro de Hula

Honduras första vindkraftspark

Globala mål

globala mål 7 8 13

Certifiering

UNFCCC logo

CO2e reduktion

262,688 ton CO₂e / år

Projektnummer

UNFCCC ID: 5584

 

Cerro de Hula är Honduras första och största vindkraftspark. Projektet bidrar till att minska landets beroende av importerad olja samt elektrifierar fattiga samhällen på landsbygden.

Bristen på förnybar energi har bidragit till avskogning

Honduras har en av de lägsta elektrifieringsgraderna i hela Latinamerika. Största delen av landets energiförsörjning kommer från importerad olja. Så sent som 2018 saknade fortfarande 2 av 10 på landsbygden elektricitet. Hushållen försörjs istället med ved, ett faktum som bidragit till landets allt ökande avskogning. Att ersätta fossilt med förnybar energi är en av de viktigaste lösningarna för att vi tillsammans ska nå de globala klimatmålen. Vindkraftsparken Cerro de Hula är en avgörande del av den ekonomiska och hållbara utvecklingen i landet.

vindturbiner försörjer 6% av landets elförbrukning

Honduras har en vindhastighet på i snitt åtta meter per sekund, vilket gör vindkraftverk till en pålitlig energikälla för landet. Cerro de Hula är Honduras första vindkraftspark och står idag för 6% av landets totala elförsörjning (120 000 hushåll) genom deras nationella elbolag.

nya jobb har skapats

Ett stabilt elnät drivet genom förnybar energi är en av grundpelarna för ekonomisk och hållbar utveckling. Cerra de Hula ligger 17 km söder om Honduras huvudstad Tegucigalpa mellan Santa Ana och San Buenaventura. Vindkraftsparken har haft stor positiv inverkan på de närliggande områdena och bidragit till formandet av nya företag och närmare 600 nya jobb. 

Var med och finansiera projektet

Sv En