fbpx
Välj en sida

Godawari

Solenergi i Indien

Globala mål

Globala mål 3 4 5 6
globala mål 7 8 13

Certifiering

Gold Standard logo
cdm clean developmen mechanism logo

CO₂e reduktion

113 160 ton CO₂e / år 

Elproduktion

118 866 MWh per år

Projektnummer

Gold Standard ID: GS3429

UNFCCC ID: 7379

Solvärme skapar elektricitet

Godawari-anläggningen är en av de första i sitt slag och visar vägen för mer storskalig sol-elproduktion i Indien. De stora generatorerna drivs helt av vatten som värmts upp av solen och varje dag produceras fossilfri energi som används i elnätet.

Ton CO2

Tack vare den fossilfria solenergin förhindrar projektet utsläpp av ca 113 160 ton CO2e per år. Att visa på goda storskaliga och funktionsdugliga projekt för andra har visat sig ha stor påverkan på andras val av teknologi och projektet har visat för andra investerare att storskalig sol-el levererar säker och kostnadseffektiv elektricitet. Den här anläggningen har klarat såväl FN:s som Gold Standards certifieringskrav.

personer anlitades under byggfasen

Idag arbetar dessutom 169 personer på Godawari-anläggningen och majoriteten av dessa kommer från bygden. Den anställda personalen genomgår omfattande utbildning i elbolagets regi. Utöver klimatnyttan och arbetstillfällena projektet bidrar med så avsätts motsvarande 2% av CER-intäkterna till sociala projekt i projektets närområde.

Solpaneler på taket i närliggande byar som Thakarba, vilka inte är anslutna till det nationella kraftnätet, ger invånarna tillräckligt med ström för att ladda nattlampor och mobiltelefoner och ses nu på nästan alla tak. Många skolor i området har tack vare projektet även fått vattenreningsanläggningar, skolbänkar, stolar, nya golv och fläktar i klassrummen. Tack vare investeringarna i området har det kunnat rustas upp och vuxit till en stad från att ha varit en liten by. 

Var med och finansiera projektet

Sv En