fbpx

Godawari

Solenergi

Typ av projekt

Solenergi

Certifiering

Gold Standard CDM

CO₂e reduktion

113 000 ton CO₂e / år 

Elproduktion

8300 MWh per år

Projektnummer

Gold Standard ID: GS3429

UNFCCC ID: 7379

Generatorer som drivs av solvärme vilket genererar elektricitet

Godawari-anläggningen är en av de första i sitt slag och visar vägen för mer storskalig sol-elproduktion i Indien. De stora generatorerna drivs helt enkelt med hetvatten som värmts upp av solen och varje dag produceras fossilfri energi som används i elnätet.

Ton CO2e per år

Tack vare den fossilfria solenergin förhindrar projektet utsläpp av ca 113 000 ton CO2e per år. Att visa på goda storskaliga och funktionsdugliga projekt för andra har visat sig ha stor påverkan på andras val av teknologi och projektet har visat för andra investerare att storskalig sol-el levererar säker och kostnadseffektiv elektricitet. Den här anläggningen har klarat såväl FN:s som Gold Standards tuffa certifieringskrav.

personer anlitades under byggfasen

Idag arbetar 169 personer på Godawari-anläggningen och majoriteten av dessa kommer från bygden. Den anställda personalen genomgår omfattande utbildning i elbolagets regi. Utöver klimatnyttan och arbetstillfällena projektet bidrar med så avsätts motsvarande 2% av CER-intäkterna till sociala projekt i projektets närområde.

Solpaneler på taket i närliggande byar som Thakarba, vilka inte är anslutna till det nationella kraftnätet, ger invånarna tillräckligt med ström för att ladda nattlampor och mobiltelefoner och ses nu på nästan alla tak. Många skolor i området har tack vare projektet även fått vattenreningsanläggningar, skolbänkar, stolar, nya golv och fläktar i klassrummen. Tack vare investeringarna i området har det kunnat rustas upp och vuxit till en stad från att ha varit en liten by. 

Certifieringar & globala mål

Mål 8

Finansiera projektet

Fler projekt

Jaisalmer

Jaisalmer

Tack vare tillskottet från klimatkompensation har projektet med solenergi i Jaisalmer kunnat byggas.

läs mer
Karnataka

Karnataka

Det här storskaliga vindkraftsprojektet i Indien förhindrar att 66 300 CO2e når atmosfären varje år.

läs mer