fbpx
Välj en sida

Gujarat

Trippelcertifierat vindenergiprojekt i Indien

Globala mål

globala mål 7 8 13

Certifiering

Gold Standard logo
cdm clean developmen mechanism logo
VCS Verified carbon standard logo

CO₂e reduktion

158 000 ton CO₂e/år

Projektnummer

UNFCCC ID: 1856

Gold Standard ID: 6853

VCS ID: 344

Tack vare klimatfinansiering står vindkraftsparken och genererar ren, förnyelsebar energi.

Den genererade elektriciteten från de 111 generatorerna matas in i det indiska nätet via det lokala nätet, vilket förbättrar nätfrekvensen och tillgängligheten av elektricitet för de lokala konsumenterna (bybor och förortsbor) vilket ger nya möjligheter för industrier och ekonomiska aktiviteter att etableras i området.

miljoner till projektområdet

Projektaktiviteten har lett till en investering på cirka 432,9 crores INR, vilket motsvarar nästan 520 miljoner SEK, till en utvecklingsregion som annars inte skulle ha skett. Det har lett till förbättrad infrastruktur och stor ekonomisk utveckling i regionen.

anställda

Hittills har 28 personer i området fått anställning på anläggningen, bl.a. inom områdena administrativt arbete, säkerhet och drift- och underhåll. De som inte haft tidigare arbetserfarenhet börjar med att genomgå ett omfattande utbildningsprogram.
En stor fördel med vindkraft är att den inte genererar avfall vilket gör att det har betydligt renare än andra kraftkällor. Det förhindrar även utsläpp av växthusgaser och påverkar inte den närliggande miljön negativt genom att exempelvis förorena luften. Eftersom vind är förnybart behöver ingen exploatering av resurser göras. Dessa faktorer gör vindenergi till en optimal energikälla.

Var med och finansiera projektet

Sv En