fbpx
Välj en sida

Gyapa

Effektiva spisar

Typ av projekt

Effektiva spisar

Certifiering

Gold Standard VER

CO₂e reduktion

Mer än 2 000 000 ton CO₂e

Samarbetspartner

Climate Care

Projektnummer

Gold Standard ID: GS407

Gyapa-spisarna reducerar bränslemängden och farliga utsläpp.

Användningen av gyapa-spisarna gynnar klimatet, lokalinvånarna och miljön. En vanlig dödsorsak, och den femte vanligaste orsaken till sjukdomar i utvecklingsländer, är förorenad inomhusluft som följd av matlagning på enkla vedspisar och över öppen eld.

Ton CO2e per år

En konsekvens från användandet av enkla vedspisar är den höga åtgången av ved som leder till skövling av omkringliggande skogar. Med gyapa-spisarna minskar behovet av ved med 50-60 % i jämförelse med användandet av de klassiska vedspisarna, vilket minskar trycket på de kringliggande skogarna. Det genererar en årlig utsläppsreduktion som överstiger 2 000 000 ton CO₂e. En mellanstor Gyapa-spis sparar cirka 0,8 ton CO₂e per år.

Återförsäljare

Att bevara skogarna är viktigt i och med att träd och växter binder koldioxid vilket minskar den globala klimatpåverkan. Bevarandet av skog är extra viktigt i just Ghana då det är ett av de länder där skogsskövlingen sker i snabbast takt. Projektet har sedan projektstart skapat jobb åt 7 keramiker med 55 anställda, över 158 tillverkare och över 600 återförsäljare. Gyapa är certifierat med Gold Standard.

Certifieringar & globala mål

Gold Standard logo

Video om projektet

Finansiera projektet

Fler projekt

Nirosha Solar

Elektriciteten som produceras stärker eltillförseln i området utan negativ påverkan på miljön. Det bidrar till ökad ekonomisk verksamhet i området samt ökad teknisk utveckling.

Minsta finansieringsvolym: 50 ton

Sv En