fbpx
Välj en sida

Hindustan

Vindenergi

Typ av projekt

Vindenergi

Certifiering

CDM – Gold Standard

CO₂e reduktion

101 047 ton CO₂e per år

Elproduktion

98 605 MWh per år

Projektnummer

UNFCCC ID: 1168 Gold Standard ID: GS248

Vi har inte det här projektet i lager längre.

Storskaligt vindenergiprojekt med många fördelar.

I Hindustan i norra Indien minskas utsläppen av växthusgaser med ca 101 000 ton årligen tack vare det här projektet. Dessutom ger det en minskning av andra föroreningar som kväveoxider, svaveloxider och partiklar.

Ton CO2e per år

Förutom miljövinsterna bidrar projektet också till en rad direkta fördelar för lokalbefolkningen, inklusive förbättrad hälso- och sjukvård, tillgång till rent vatten samt satsningar på skola och utbildning. Över 115 trygga anställningar med sjukförsäkring och pension har skapats.

Vindturbiner

De 75 installerade vindturbinerna förser elnätet med ca 116 000 MWh elektricitet per år. Det både ökar andelen grön el i energimixen och minskar områdets elunderskott. Projektet kan förse nästan 29 000 indiska hushåll med energi varje år

Byar med vattenrenare

Vattenledningar har bytts ut och vattenrenare har installerats, vilket ger byborna tillgång till rent vatten som även används till tvätt och hygien vilket minskar risken för sjukdomar. Vattenrenare har installerats i 250 byar i området vilket ger befolkningen tillgång till rent vatten.

Certifieringar & globala mål

Läs mer om något av våra andra projekt:

Slutfinansierat: Oaxaca

Ett storskaligt vindkraftsprojekt i Sydamerika som genererar förnyelsebar el till över 700 000 mexikanska hem årligen. De delar även ut stipendier för att främja utbildning och har andra lokala initiativ för att främja livskvaliteten.

Årgång: 2017
Tillgänglig volym: 56 600 ton
Minsta finansieringsvolym: 5000 ton

läs mer
Sv En