fbpx

Jaisalmer

Grön, ren och förnybar solenergi

Typ av projekt

Solenergi

Certifiering

Gold Standard CDM

CO₂e reduktion

7 800 ton CO₂e

Elproduktion

8300 MWh per år

Projektnummer

Gold Standard ID:
GS6003

UNFCCC ID: 7461

Solenergi i Jaisalmer

Fossilfri solenergi i det indiska elnätet. Indien är ett land med goda förutsättningar för solenergi med majoriteten soliga dagar under året. Dock kommer den största delen av den el som produceras i Indien idag från kolkraft. Förutom att släppa ut överlägset mest koldioxid av de stora energislagen har kol stora negativa effekter på den globala miljön och människor på lokal nivå

Ton CO2e per år

Tack vare den fossilfria solenergin förhindrar projektet utsläpp av ca 7 800 ton CO2e per år.

MWh elektricitet årligen

Produktionen av solenergi är fri från växthusgasutsläpp och Jaisalmer i nordvästra Indien bidrar med mer än 8 300 MWh elektricitet årligen.

Utöver projektets klimat- och miljönytta som solenergin bidrar med finns även ekonomiska och sociala nyttigheter. För att driva anläggningen har tio permanenta arbetstillfällen skapats. Projektet är även med och bidrar till att flickor i regionen får tillgång till sjukvård och undervisning.

Certifieringar & globala mål

Finansiera projektet

Fler projekt

Karnataka

Karnataka

Det här storskaliga vindkraftsprojektet i Indien förhindrar att 66 300 CO2e når atmosfären varje år.

läs mer
Godawari

Godawari

Godawari-anläggningen är en av de första i sitt slag och visar vägen för mer storskalig sol-elproduktion i Indien.

läs mer