fbpx

Lifestraw

Vattenfiltreringsteknik

Typ av projekt

Vatten och sanitet

Certifiering

Gold Standard VER

CO2e reduktion

2 073 000 ton CO₂e per år

Projektnummer

Gold Standard ID: GS886

LifeStraw möjliggör en klimatsmartare vattenrening i utsatta miljöer.

I Butere, Kenya, är tillgången till rent vatten låg. Vatten till matlagning och dryck behöver renas innan användning. Reningen sker oftast genom kokning med ved som tagits från närområdet, vilket anstränger de redan utsatta skogarna och deras ekosystem.

Ton CO2e per år

I Kenya renas ofta vatten genom kokning, vilket kräver ved. LifeStraw kräver varken kokningen eller el. Projektet genererar därigenom en utsläppsminskning motsvarande 2 073 000 ton CO2e per år. Vid användandet av LifeStraws reningsteknik minskar även trycket på skogarna och de naturliga ekosystemen. Att behålla skogarna är viktigt i och med att träd och växter binder koldioxid vilket minskar den globala klimatpåverkan.

LifeStraw

I Kenya dör 86 barn varje dag från diarrérelaterade sjukdomar. Det här projektet gör det enklare för boende i närområdet att effektivt och klimatsmart filtrera sitt vatten. Genom distribution av LifeStraw förbättras livsförutsättningarna för invånarna, då tillgången på rent och säkert vatten ökar. Hittills har nästan en miljon LifeStraw distribuerats i regionen, vilket dessutom har skapat nya arbetstillfällen med bra villkor.

Certifieringar & globala mål

Finansiera projektet

Fler projekt

Bhilwara

Bhilwara

Bhilwaraprojektet i Indien bidrar till stabiliserat elnät och har skapat över 40 anställningar i området.

läs mer