fbpx
Select Page

Nicaforest

Småskaligt återbeskogningsprogram med hög effekt

Project type 

Reforestation

Certifiering

Gold Standard & FSC

CO₂e-reduktion

45 624 ton CO₂e

Projektnummer

Gold Standard ID: 4220

Skogarna erbjuder en naturlig livsmiljö för inhemska djur och växter, skyddar och berikar jorden, sparar och filtrerar vatten och bidrar till att mildra växthuseffekten.

Projektet skyddar de återstående delarna av inhemsk vegetation i Nicaragua och skapar ytterligare naturskyddsområden vid floderna.

ton CO2e

I slutet av 2018 hade Nicaforest-programmet bundit 45624 ton CO2e. Programmet har 490 hektar mark under förvaltning och bidrar till skapandet av en hållbar värdekedja genom att arbeta nära lokala markägare i ett Shared Benefit Scheme. Projektet har även ett nära samarbete med lokala universitet för att möjliggöra kunskapsöverföring . Målet är att ge möjligheter till unga yrkesverksamma som vill stärka sina kunskaper inom området hållbart skogsbruk, därför erbjuder de även praktikplatser.

träd planterade

Mer än 360 000 träd har planterats på 4 olika trädfarmer i Nicaragua. Eftersom de endast planterar på avskogad mark är cirka 25-30 % av gårdarna naturskyddsområden där naturskogar lämnas skyddade vilket förbättrar den inhemska biologiska mångfalden.

nya jobbtillfällen

Genom att etablera teakplantager på avskogade områden har projektet gett mer än 200 arbetstillfällen under planteringsperioderna och cirka 30 permanenta jobb för att upprätthålla skogsskötseln till högsta standard. Anställningarna kommer med lönekontrakt, social trygghet och lika lön för män och kvinnor.

Certifieringar & globala mål

Gold Standard logo
Gold Standard logo

Finansiera det här projektet

Fler projekt

Safe Water

Safe Water

Vattenprojektet återställer och underhåller borrhål och skapar tillgång till rent vatten vilket hittills försett över 32000 människor med rent vatten. Detta minskar förekomsten av magrelaterade sjukdomar och vattenburna sjukdomar med 60 %.

Årgång: 2020-2021
Tillgänglig volym: 10 000 ton
Minsta finansieringsvolym: 1000 ton

read more
Myanmar Stoves Campaign

Myanmar Stoves Campaign

Myanmar Stoves Campaign är det första Gold Standard-certifierade klimatprojektet i Myanmar. Endast tre träbitar behövs för att laga mat vilket minskar bränslebehovet med 50 %. Fler än 165 000 människor har hittills fått nytta av spisarna.

Årgång: 2017-2018
Tillgänglig volym: 100 000 ton
Minsta finansieringsvolym: 1000 ton

read more
Tropical Mix

Tropical Mix

Det enda skogsprojektet i världen som är trippelcertifierat med Gold Standard, FSC och UTZ. 1 ton i projektet motsvarar ca 7 planterade träd och 65 kvm skyddad skog. Projektet skapar hem till över 15 rödlistade djurarter.

Årgång: 2016-2019
Tillgänglig volym: 15 000 ton
Minsta finansieringsvolym: 50 ton

read more