fbpx
Välj en sida

Oaxaca

Storskaligt vindenergiprojekt i Mexico

Globala mål

Globala mål 3 4 7
Globala mål 13 15

Certifiering

cdm clean developmen mechanism logo

CO₂e reduktion

670 000 ton CO₂e/år

Projektnummer

UNFCCC ID: 6216

Oaxaca är ett av de största vindkraftskomplexen i Latinamerika med 306 MW operativ kapacitet.

De producerar med sina 204 vindturbiner ren energi till cirka 700 000 mexikanska hem vilket innebär ett årligt undvikande av 670 000 ton koldioxid till atmosfären. Det kan anses likvärdigt med fixering av CO2 från en skog med 33,5 miljoner träd.

euro investerade

Projektuvecklaren ACCIONA har engagerat sig i målen för hållbar utveckling. I Oaxaca har mer än 500 000 euro hittills investerats för att förbättra kvaliteten på mer än 12 000 människors liv. De har stor fokus på utbildningar och för yngre studenter erbjuder de besök på plats samt workshops och skolkurser. De samarbetar även med lokala universitet och erbjuder stipiendier för yrkesutbildningar inom förnyelsebar energi.

nya lerugnar efter jordbävningen 2017

ACCIONA deltog i det humanitära biståndet, såväl som i återuppbyggnadsprocessen av hus och infrastrukturer som påverkades av jordbävningen. Ett av de mest uppenbara problemen var bristen på kunskap om den drabbade befolkningens akuta och specifika behov. Det krävdes inte bara humanitärt bistånd i form av produkter utan det fanns också ett behov av att återuppbygga den sociala miljön och de regionala ekonomiska nätverken. ACCIONA skapade bl.a. ett kommersiellt nätverk för nya lerugnar som ersatte de över 5000 som förstördes i jordbävningen. Initiativet hade en stor positiv inverkan på familjer i regionen. De samordnade även så att andra, icke utsatta områden, kunde köpa en baskorg med regionala livsmedelsprodukter som stödde den lokala och regionala ekonomin.

Certifieringar & globala mål

cdm clean developmen mechanism logo
Mål 8
Mål 8

Finansiera projektet

Sv En