fbpx
Välj en sida

Phalodi

Solcellspark i Indiens största öken

Globala mål

globala mål 7 8 13

Certifiering

Gold Standard logo
UNFCCC logo

CO2e reduktion

34 261 ton CO₂e / år

Projektnummer

Gold Standard ID: 5199
UNFCCC ID: 9602

I hjärtat av Indiens största öken ligger Phalodi-projektet, en solcellspark som tar vara på den ständigt skinande solen och ersätter den smustiga kolkraften som dominerar i området. 

Ett snart obeboeligt klimat

Ett kargt landskap formerat av sand, ibland i sällskap av en taggig buske eller två. Nästan 365 dagar om året gassar solen på de många små ökenbyarna nära staden Phalodi. De senaste årens tilltagande industrialisering och urbanisering av området har lätt till ökade utsläpp av växthusgaser och ett allt mer obeboeligt klimat. Det har alltid varit varmt i området, men under den senaste tiden har temperaturen höjts till oroande nivåer. Här har inte bara regionens, utan Indiens högsta temperatur någonsin registrerats på 51 grader.

ton CO2e per år i minskad klimatpåverkan

Projektet är beläget i hjärtat av Thar-öknen, en öken som har beskrivits som ett av de bäst lämpade områdena för solparker i världen. Trots den enorma potentialen i den ständigt skinande solen försörjs mer än hälften av distriktet via smutsig förbränning av kolkraft. Phalodiprojektet är därför ett mycket viktigt steg på vägen för utvecklingen av en mer hållbar energiförsörjning i området.

anställda i projektet

De närliggande ökensamhällena försörjs till största del genom boskap och odling av sädesslaget hirs. Det extrema klimatet med dess långa torrperioder gör skördarna opålitliga och många byar plågas av utbredd fattigdom. Brist på fullgod utbildning, sjukvård och utbredd arbetslöshet är vanligt förekommande problem. Därför är projekt som Phalodi oerhört viktiga för att stärka de omkringliggande samhällena. Projektet har anställt 11 personer som arbetar heltid med underhåll av anläggningen, både personer med utbildning och personer som tränats på plats. 

Var med och finansiera projektet

Sv En