fbpx
Select Page

Safe Water

Mikroskaligt vattenprojekt i Sierra Leone

Projekttyp

Rent vatten

Certifiering

Gold Standard

CO2e-reduktion

100 000 ton CO₂e / år

Projektnummer

Gold Standard ID: GS7482

Vattenprojektet återställer och underhåller borrhål i samhällen i Kono-distriktet i östra Sierra Leone.

Sierra Leone står inför stora utmaningar när det gäller trygg vattenförsörjning, särskilt på landsbygden där över 50 % av befolkningen saknar tillgång till en ren vattenkälla. CO2balance arbetar nära med CODE-SL, en lokal organisation i Sierra Leone, för att restaurera och underhålla borrhål och för att säkerställa att goda sanitära metoder följs i samhällena för att säkerställa att de får tillgång till rent vatten.

%

minskning av vattenburna sjukdomar

Det är avgörande att hålla området runt borrhålet fritt från föroreningar för att säkerställa att rent vatten är fortsatt tillgängligt för samhället. Det minskar förekomsten av magrelaterade sjukdomar och vattenburna sjukdomar med 60 %.

människor får tillgång till rent vatten

Lokala pumparbetare får omfattande utbildning i underhåll av borrhål, medan hela samhällen utbildas i goda sanitära rutiner för att säkerställa att borrhålen inte kan bli förorenade. Detta minskar avsevärt trycket på skogarna genom att minska behovet av ved, samtidigt som man säkerställer att den tid som ägnas åt att samla in vatten och ved minskar avsevärt för alla samhällsmedlemmar, särskilt kvinnor och barn, på vilka bördan av dessa uppgifter faller oproportionerligt mycket på.

Certifieringar & globala mål

Gold Standard logo

Finansiera projektet

Fler projekt

Myanmar Stoves Campaign

Myanmar Stoves Campaign

Myanmar Stoves Campaign är det första Gold Standard-certifierade klimatprojektet i Myanmar. Endast tre träbitar behövs för att laga mat vilket minskar bränslebehovet med 50 %. Fler än 165 000 människor har hittills fått nytta av spisarna.

Årgång: 2017-2018
Tillgänglig volym: 100 000 ton
Minsta finansieringsvolym: 1000 ton

read more
Tropical Mix

Tropical Mix

Det enda skogsprojektet i världen som är trippelcertifierat med Gold Standard, FSC och UTZ. 1 ton i projektet motsvarar ca 7 planterade träd och 65 kvm skyddad skog. Projektet skapar hem till över 15 rödlistade djurarter.

Årgång: 2016-2019
Tillgänglig volym: 15 000 ton
Minsta finansieringsvolym: 50 ton

read more
Sri Balaji

Sri Balaji

Biomassakraftverket i Indien samarbetar med lokala bönder genom att bl. a. köpa organiskt jordbruksavfall som omvandlas till förnyelsebar el. Utöver klimatnyttan skapar det nya möjligheter till hållbar ekonomisk tillväxt i området.

Årgång: 2018
Tillgänglig volym: 834 ton
Minsta finansieringsvolym: 50 ton

read more