fbpx
Välj en sida

Sri Balaji

Bioenergi i Indien

Globala mål

globala mål 7 8 13

Certifiering

Gold Standard logo
cdm clean developmen mechanism logo

CO2e reduktion

29 000 ton CO₂e per år

Projektnummer 

UNFCCC ID: 362
Gold Standard ID: GS382

Kraftverket använder förnybart jordbruksavfall från den lokala regionen som bränsle.

I och med att kraftverket drivs av organiskt avfall från regionen bidrar projektet till förbättrad klimatpåverkan både lokalt och globalt. Det innebär även en extra inkomstkälla för lokalbefolkningen eftersom Sri Balaji köper jordbruksavfallet från de lokala bönderna.

Ton CO2e per år

Kraftverket är uppkopplat till elnätet och bidrar därigenom med grön el. Eftersom att kol är den vanligaste energikällan i landet åstadkommer Sri Balaji en utsläppsreduktion på ca. 29 000 ton per år.

Barn får studiemöjlighet

Projektet skapar bättre förutsättningar för god utbildning i området genom att bland annat sänka elkostnaderna och öka elsäkerheten. Över 50 barn har fått säkrad skolgång i området.

Nya jobb

Kraftverket samarbetar med lokala bönder genom att bland annat köpa organiskt avfall från dem, vilket fungerar som bränsle. Det skapar nya möjligheter till hållbar ekonomisk tillväxt i området. Över 109 trygga anställningar med sjukförsäkring och pension har skapats.

Greenko, som äger och driver biomassakraftverket, engagerar sig dessutom aktivt i regionens hållbara utveckling. Bland annat har Greenko valt att investera 400 000 indiska rupier (ca. 50 000 SEK) i ett solcellssystem till barnhemmet Maa Amma Vodi. Därigenom sänks barnhemmets elkostnad; mer pengar kan användas till barnen; elförsörjningen säkras, vilket i sin tur höjer kvaliteten på barnens utbildning och användandet av hållbara energikällor främjas.

Var med och finansiera projektet

Sv En