fbpx
Select Page

Tropical Mix

Trädplantering i Panama med dubbel effekt

Globala mål

globala mål 12 13 15

Certifiering

Gold Standard logo
fsc logo transparent
fsc logo transparent

CO2e reduktion

1 330 758 ton CO₂e

Projektnummer

Gold Standard ID: GS2940

Tropical Mix är ett unikt skogsprojekt med flera respekterade certifieringar

I Panama är avskogning ett stort problem och återplanteringen är undermålig. Projektet Tropical Mix syftar till att kunna kombinera hållbart skogsbruk tillsammans med bevarande och skydd av områdets biologiska mångfald och rika ekosystem.

Ton CO2e

Projektet har hittills bidragit till en CO₂e-minskning på ca 1 330 758 ton. 1 ton i projektet motsvarar cirka 7 planterade träd och 65 kvm skyddad skog. Tropical Mix är det enda skogsprojektet i världen som är trippelcertifierat med Gold Standard, FSC och UTZ.

Träd planterade

Totalt har mer än 7,5 miljoner träd planterats under projektets tid. Det binder inte bara koldioxid, utan det binder och säkrar även vatten vilket i sin tur minskar risken för erosion.

Nya jobb

Utöver de ekologiska fördelarna har Tropical Mix även stora sociala fördelar. Delar av områdena används för hållbar kakaoproduktion vilket bidrar till den lokala ekonomin. Projektet har även genererat över 150 långtidsanställningar med hälsoförsäkring och pension till lokalbefolkningen.

Djurarter

Projektet skapar hem till över 15 rödlistade utrotningshotade djur och genom att kombinera jordbruk, bevarande av skog och plantering av träd så säkerställs biodiversiteten i regionen.

Certifieringar & globala mål

Finansiera projektet