fbpx

Vichada

Trädplantering

Typ av projekt

Trädplantering

Certifiering

Gold Standard

CO₂e reduktion

325 000 ton CO₂e

Projektnummer

Gold Standard ID: 4221

80 miljoner träd har planterats, vilket binder koldioxid och skapar möjligheter till hållbar ekonomisk tillväxt i regionen

I Orinoquia-regionen, östra Colombia, ligger Vichada. I årtionden har djurhållning och betande kreatur varit den viktigaste inkomstkällan för området. Det har lett till att stora områden som brukade vara skog, blivit till savann.

Ton CO2e

Återplanteringen motverkar jorderosion, det skapas skydd för inhemska arter och ekosystemen främjas. De växande träden binder motsvarande 325 000 ton CO2e från atmosfären.

Träd planterade

Vichada Climate Reforestation Project syftar till att skydda och stärka områdets naturliga ekosystem och återplantera skog på savannen för hållbar timmerproduktion. 80 miljoner träd har planterats, vilket skapar möjligheter till hållbar ekonomisk tillväxt i regionen.

Projektet lägger stor vikt vid hållbar social utveckling likväl som miljömässigt hållbar utveckling. Bland annat stöttas olika utbildningsprojekt i regionen och lokala invånare anställs i projektet med goda arbetsvillkor, vilket motverkar ofrivillig migration från regionen. Projektet stöttar därmed arbetet för att uppnå flera av FNs globala hållbarhetsmål, bland andra mål 4, god utbildning för alla; mål 8, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; mål 10, minskad ojämlikhet; mål 13, bekämpa klimatförändringar; och mål 15 ekologisk och biologisk mångfald.

Certifieringar & globala mål

Video om projektet

Finansiera projektet

Fler projekt

Sri Balaji

Sri Balaji

Biomassakraftverket i Indien använder förnybart jordbruksavfall från den lokala regionen som bränsle.

läs mer
Bhilwara

Bhilwara

Bhilwaraprojektet i Indien bidrar till stabiliserat elnät och har skapat över 40 anställningar i området.

läs mer