fbpx
Karnataka

Karnataka

Karnataka  Vindenergi Typ av projekt Vindenergi Certifiering CDM – Gold Standard CO₂e reduktion 66 300 CO₂e/år Projektnummer UNFCCC ID: 1824 Gold Standard ID: 6854 Med sina 43 vindkraftsgeneratorer bidrar projektet med 34 MW årligen.  Den el som genereras från...
Maharashtra

Maharashtra

Maharashtra Vindenergi Typ av projekt Vindkraft Certifiering Gold Standard – CDM  CO₂e reduktion 73 789 ton CO₂e / år Projektnummer UNFCCC ID: 7529 Gold Standard ID: 3705 Vi har inte det här projektet i lager längre. Läs mer om något av våra andra projekt: Sri...
Rajasthan

Rajasthan

Rajasthan Vindkraftspark Typ av projekt Vindkraft Certifiering CDM CO₂e reduktion 50 000 ton CO₂e / år Projektnummer UNFCCC ID: 1167 Vi har inte det här projektet i lager längre. Läs mer om något av våra andra projekt: Sri Balaji BioenergiBiomassakraftverket i Indien...
Jilin Mali

Jilin Mali

Jilin Mali Vindkraftspark Typ av projekt Vindkraft Certifiering Gold Standard CDM CO₂e reduktion 110 000 ton CO₂e / år Projektnummer Gold Standard ID: GS687 UNFCCC ID: 3314 Vi har inte det här projektet i lager längre. Läs mer om något av våra andra projekt: Sri...
Hindustan

Hindustan

Hindustan Vindenergi Typ av projekt Vindenergi Certifiering CDM – Gold Standard CO₂e reduktion 101 047 ton CO₂e per år Elproduktion 98 605 MWh per år Projektnummer UNFCCC ID: 1168 Gold Standard ID: GS248 Vi har inte det här projektet i lager längre. Storskaligt...