fbpx
Välj en sida

Samarbetspartners

Vi fokuserar på klimatfrågan (FNs hållbarhetsmål 13). Det gör vi genom att stötta företag och organisationer att beräkna sin klimatpåverkan och nå sina klimatmål. För att komplettera vår expertis och för att möjliggöra ett helhetsgrepp om hållbarhetsfrågan har vi samarbeten med några branschkollegor.

aktea energy

Aktea är en kvalificerad energikonsult som skapar bästa möjliga inomhusklimat till lägsta möjliga energikostnad i byggnader och verksamheter. Aktea erbjuder bland annat energikartläggning.

carboncloud carbon cloud

CarbonCloud är en forskningsbaserad och  livsmedelsteknisk start-up som utvecklat en webbaserad SaaS-lösning som möjliggör detaljerade beräkningar av klimatavtryck från livsmedelsprodukter och produktionsprocesser. 

goodpoint

Goodpoint är en av Sveriges ledande och mest erfarna konsultbyråer inom hållbarhet. De erbjuder tjänster inom hela hållberhetssektorn. Samarbete är främst upprättat då vi ser ett ökat intresse bland våra klimatrapporterande kunder att även börja hållbarhetsrapportera enligt GRI.  

klimato
Klimato hjälper restauranger att minska sin klimatpåverkan från mat. Med deras mjukvara räknar man enkelt ut menyns klimatpåverkan och vägleder restaurangbesökarna att välja mer klimatsmart kost.  

Vill ni samarbeta med oss?

Ingen kan vara bäst på allt. Därför tycker vi att samarbeten är viktigt.

Vill du veta mer om något av våra samarbeten? 

Sv En