fbpx

Samarbetspartners

Vi har valt att fokusera på klimatfrågan (FNs hållbarhetsmål 13) och fokuserar främst på att hjälp företag och organisationer att nå sina klimatmål. Därför har vi vänner och samarbeten med olika branschkollegor som har ett litet annat fokus, dock med ett tydlig spår inom hållbarhet och göra vår värld bättre!   

miljögiraff

På Tricorona Climate Partner gör vi enklare typer av produktberäkningar men mer avancerade analyser och mer komplexa produkter kräver spetskompetens inom Livscykelanalys. Där tar vi hjälp av Miljögiraff!  

aktea energy

Aktea är en kvalificerad energikonsult som skapar bästa möjliga inomhusklimat till lägsta möjliga energikostnad i byggnader och verksamheter. Aktea erbjuder bland annat energikartläggning.

carboncloud carbon cloud

CarbonCloud är en forskningsbaserad och  livsmedelsteknisk start-up som utvecklat en webbaserad SaaS-lösning som möjliggör detaljerade beräkningar av klimatavtryck från livsmedelsprodukter och produktionsprocesser. 

klimato
Klimato hjälper restauranger att minska sin klimatpåverkan från mat. Med deras mjukvara räknar man enkelt ut menyns klimatpåverkan och vägleder restaurangbesökarna att välja mer klimatsmartar kost.  
goodpoint

Goodpoint är en av Sveriges ledande och mest erfarna konsultbyråer inom hållbarhet. De har lång erfarenhet med rötter som sträcker sig hela vägen tillbaka till 80-talet. De erbjuder tjänster inom hela hållberhetssektorn men samarbete är främst upprättat då vi ser ett ökat intresse bland våra klimatrapporterande kunder att även börja hållbarhetsrapportera enligt GRI.  

Vill ni samarbeta med oss?  

Ingen kan vara bäst på allt. Därför tycker vi att samarbeten är viktigt.  

Vill du veta mer om något av våra samarbeten?