fbpx
Livscykeltänkande i affärsstrategin

Livscykeltänkande i affärsstrategin

Livscykeltänkande i affärsstrategin Att se på en produkts livscykel innebär att hela produktens kedja följs upp och analyseras, från råmaterialutvinning till avfallshantering. Genom att göra en sådan analys kan det producerande företaget ta ansvar för produkterna även...
KURS: Lär dig klimatberäkna enligt GHG-protokollet

KURS: Lär dig klimatberäkna enligt GHG-protokollet

KURS: Lär dig klimatberäkna enligt GHG-protokollet Vi håller regelbundet vår efterfrågade och populära klimatberäkningsutbildning där vi går igenom grunderna i GHG-protokollet. Om kursen Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad eller har behov av att lära...