fbpx

Våra tjänster

Klimatredovisning

För er som vill påbörja, eller fortsätta, med klimatstrategin på företaget som en del av er klimatstrategi.

Klimatneutral

En klimatredovisning av samtliga scope och kategorier inklusive reduktionsplan, för er som vill ta nästa steg i klimatarbetet

Science Based Targets

Vetenskapligt baserade målsättningar, för er med riktigt höga klimatambitioner på företaget.

Utbildningar

Vi anordnar både webinarier och fysiska utbildningar. Ni kan även boka utbildningar efter egna önskemål.

Livscykelanalys

En livscykelanalys ger er ökad förståelse för var i värdekedjan en produkts klimatpåverkan äger rum.

Reseredovisning

Att beräkna och få en överblick över sin klimatpåverkan från företagets tjänsteresor är en förutsättning för att kunna reducera den och kompensera för resten.

Eventredovisning

Att arbeta aktivt med klimat för event innebär att ni tar ansvar för dess klimatpåverkan samtidigt som ni differentierar er gentemot konkurrerande event.

Klimatkompensera

Hur ambitiös man än är i klimatarbetet är det idag svårt att uppnå nollutsläpp. Klimatkompensation är att ta ansvar för den klimatpåverkan man inte lyckas reducera.

Vill du veta mer om våra tjänster?