fbpx

Emissionsfaktorer

Emissionsfaktor kallas de tal som multipliceras med t.ex. kilometer, liter och andra enheter för att beräkna klimatpåverkan som orsakas av en specifik aktivitet. En nyckel till att få bra och trovärdiga resultat i sina klimatberäkningar grundar sig i vilken emissionsfaktor som används och hur den används.

För att hålla en bred och uppdaterad databas med emissionsfaktorer krävs dels erfarenhet men även tillgång till trovärdiga källor och uppdaterade system.

För alla tjänster som vi levererar ingår alltid de senaste och uppdaterade emissionsfaktorerna. Detta är en del i varför man bör anlita oss. För organisationer som själva beräknar sin klimatpåverkan kan man ofta behöva stöd i sitt val av vilka emissionsfaktorer man skall använda, då de är situationsspecifika och regelbundet måste uppdateras. Vi hjälper er att se till att er organisation har tillgång till de faktorer som passar bäst för er verksamhet.

Vad är en emissionsfaktor?

En emissionsfaktor är ett tal som används för att beräkna hur stor klimatpåverkan en viss aktivitet har. Några exempel är emissionsfaktorerna för en kilowattimme vindkraftsel, för en km med en Fiat 500 som går på diesel eller för att producera ett kg ost.

Vem behöver emissionsfaktor?

De företag eller organisationer som själva vill räkna på sin klimatpåverkan behöver emissionsfaktorer för att resultatet ska bli så exakt som möjligt. Eftersom världen förändras ändras också emissionsfaktorerna. Våra transportmedel blir mer bränsleeffektiva och utsläppen från elen i vårt elnät förändras med varje nytt vindkraftverks som byggs.

Måste man betala för emissionsfaktorer?

Ja och nej. Många faktorer finns tillgängliga gratis. Andra faktorer tas fram av företag som har det som affärsidé att sälja emissionsfaktorer (vi bl.a.). Fördelen med att anlita oss är att vi kontinuerligt uppdaterar vår databas av faktorer och därför har det vi anser vara de senaste och bästa emissionsfaktorerna samlade.

Vad kostar emissionsfaktorer?

Emissionsfaktorer kostar olika mycket på vad det är för typ av faktor och hur många faktorer ni behöver. Kontakta oss gärna för en offert.

Vill du veta mer om emissionsfaktorer?