fbpx
Välj en sida

Energikartläggning

Lagen om energikartläggning i stora företag

Enligt den nya lagen om energikartläggning (2014:266) behöver stora företag kartlägga hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva verksamheten. Kartläggningen måste ske minst vart fjärde år.

Företag som genomgår en kvalitetssäkrad energikartläggning får dessutom förslag på kostnadseffektiva åtgärder för att öka energieffektiviteten och därigenom minskar både sina utsläpp och energikostnader. Även mindre företag har mycket att vinna på en energikartläggning för att få en tydlig handlingsplan för sitt arbete med att sänka energikostnaderna. Fastighetsägare kan också upprätta en energideklaration som enkelt och konkret visar fastighetens energianvändning och potentialen till förbättringar. Som del av energikartläggningen och för att minska verksamhetens fastighetsrelaterade energiförbrukning finns möjlighet att energideklarera verksamhetens fastigheter. Energideklarationen beskriver fastighetens energianvändning och möjliggör därigenom jämförelse mellan olika fastighets- och energislagsalternativ utifrån energi- och klimatperspektiv.

Klimat, energikartläggning och energideklaration

Det finns två sammanlänkade syften med energikartläggning och energideklarering: minska växthusgasutsläppen och sänka energikostnaderna. En sammanställning av energiförbrukning och energieffektivitet skapar underlag att minska energikostnaderna. Det behövs dock ytterligare information för att effektivt minska verksamhetens klimatpåverkan. För att ge en mer komplett bild över verksamhetens klimatpåverkan, behövs information om framförallt energislagsanvändning och dess klimatpåverkan. Den informationen kommer tas ofta fram i form av ett klimatunderlag eller genom en klimatredovisning. Tricorona är van leverantör av klimatunderlag och klimatredovisningar till både energikartläggningar och energideklarationer. Den informationen används sedan för att parallellt minska både energikostnader och klimatpåverkan.

Vi samarbetar med Aktea Energy AB

För att kunna leverera ett bredare utbud av hållbarhetstjänster samarbetar vi med Aktea Energy AB som är certifierade energikartläggare och specialister inom energieffektivitet och sund inomhusmiljö i fastigheter och verksamheter. Du får även en konkret handlingsplan där varje större rekommenderad åtgärd är bedömd utifrån investerings- och besparingsperspektiv.

Vill du veta mer om energikartläggning?

Sv En