fbpx

Eventredovisning

Utöver att erbjuda ett intressant och spännande event finns flera saker ni kan göra för att tilltala så många som möjligt. Genom att exempelvis erbjuda vegetariska alternativ eller att klimatredovisa evenemanget visar ni att ni är medvetna och tar ansvar ur ett hållbarhetsperspektiv.

Att arbeta aktivt med klimat och hållbarhet för event innebär att ni tar ansvar för eventets klimatpåverkan, samtidigt som ni differentierar er gentemot konkurrerande event. Redovisningen av klimatpåverkan kan ligga som grund för klimatkompensation om syftet är att kommunicera eventet som klimatneutralt.

Eventkalkylator

Med hjälp av vår eventkalkylator kan ni enkelt göra en kostnadsfri eventberäkning och klimatkompensera för eventet.

Vill du veta mer om eventredovisning?