fbpx
Välj en sida

Hållbarhetsredovisning

Lagen om hållbarhetsredovisning

Är ert företag ett av de cirka 1600 företag som efter december 2016 måste hållbarhetsredovisa enligt lag? Hållbarhetslagen omfattar företag som uppfyller minst två av följande villkor:

  • över 250 st anställda;

  • balansomslutning som uppgår till mer än 175 MSEK;

  • nettoomsättningen uppgår till mer än 350 MSEK.

Klimat och hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisningar innefattar social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Klimatpåverkan är en väsentlig del av hållbarhetsredovisningen av flera anledningar. Den självklara anledningen är att vi måste minska våra utsläpp av växthusgaser för att undvika en global uppvärmning över två grader. Samtidigt kan ett aktivt arbete med att minska verksamhetens utsläpp även leda till en mer effektiv verksamhet, minskade energikostnader och nya affärsmöjligheter. Tricorona är van leverantör av klimatunderlag och energiberäkningar till hållbarhetsredovisningar liksom för klimatstrategier. Kontakta oss om du vill veta mer om klimatberäkningar och hållbarhetsredovisningar.

Vi samarbetar med Goodpoint

För att kunna erbjuda ett bredare utbud av hållbarhetstjänster har vi ett samarbete med Goodpoint, som är branschledande inom hållbarhetsrapportering enligt GRI. De hjälper företag och organisationer med att redovisa sitt hållbarhetsarbete på ett trovärdigt och transparent sätt och samtidigt anpassa deras redovisningar i enlighet med den nya lagen om hållbarhetsrapportering.

Vill du veta mer om hållbarhetsredovisning?

Sv En