fbpx
Välj en sida

Klimatneutral

Ordet klimatneutral är ett begrepp definierat i internationella standarder och riktar sig främst till företag med de högsta av ambitioner i klimatarbetet.

Att något är klimatneutralt innebär att beräkningar av all klimatpåverkan har genomförts, reduktionsplaner har satts upp och allt har klimatkompenserats för. Klimatneutralitet kan uppnås för bland annat verksamheter, produkter eller evenemang. För att man ska få kalla sin verksamhet eller produkt klimatneutral bör man följa de krav som ställs i någon av de två standarder som definierar klimatneutralitet: PAS 2060 och ISO 14021.

Kraven som ställs på klimatneutralitet i dessa standarder är mer långtgående än bara i en Klimatredovisning. I en klimatredovisning bestäms omfattningen utifrån verksamhetens behov, där de enda kraven är att följa GHG-protokollet (dvs. krav på redovisning av scope 1 och 2). För klimatneutralitet behöver bland annat inkludera minst 95% av verksamhetens totala växthusgasutsläpp i redovisningen.

Kraven för klimatneutralitet

R

Klimatberäkning

Enligt till exempel GHG protokollet, inkluderade verksamhetens samtliga utsläpp. Läs mer.

R

Sätta mål och reduktionsstrategi

För kontinuerligt arbete. Läs mer.
R

Granskning

Av oss eller tredje part.

R

Klimatkompensation

Av minst 100% av klimatpåverkan i certifierade projekt. Läs mer.

R

Publicering

Offentlig publicering av underlaget för klimatneutralitet är ett krav.

Arbetsprocess för klimatneutralitet

1.

Kartläggning av utsläpp

Med utgångspunkt i GHG-protokollets rapporteringskategorier kartlägger vi tillsammans mer er var er klimatpåverkan sker.

2.

Datainsamling

Med hjälp av våra verktyg samlar ni in data om verksamheten från interna system och leverantörer.

3.

Beräkning och rapport

Vi beräknar och rapporterar er klimatpåverkan i ett format som följer kraven klimatneutral verksamhet.

4.

Klimatstrategi

Tillsammans tar vi fram en strategi för att reducera och klimatkompensera er klimatpåverkan.

5.

Granskning

Tillsammans väljer vi ett lämpligt granskningsalternativ för rapporten – En revisionsbyrå rekommenderas men är inte ett skall-krav.

6.

Klimatneutral

Ni klimatkompenserar och publicerar er rapport. Ni kan nu kommunicera att ni är klimatneutrala!

När samtliga 6 steg är genomförda och kan verifieras av oss får ni gärna använda våra sigill.

klimatneutral sigill
klimatpositiv sigill

Några av våra klimatneutrala kunder

klarna
fortnox
office management
nok natur och kultur

Tidsåtgång och pris

Att bli klimatneutral är en hög nivå av ambition för en organisations klimatarbete. Arbetet kräver tid från både er och oss. För ett medelstort bolag kan en fullständig redovisning kosta mellan 120 000 – 160 000. Utöver det ska resterande klimatpåverkan finansieras i ett klimatprojekt för vilket kostnaden helt beror på hur hur stor er klimatpåverkan är samt vilket projekt ni väljer. 

Flera variabler avgör tidsåtgång och det krävs ett seriöst engagemang även från ledningsnivå. Ett riktmärke är att det från organisationen på årsbasis behöver investeras cirka 70 timmar och från 75 timmar av vår tid. 

Webinar om klimatneutralitet

Malin Ahlbom

Är ert företag redo att påbörja resan mot klimatneutralitet? Boka in ett möte med mig så berättar jag mer om processen och vilka underlag som krävs för att jag ska kunna återkomma med en offert. 

– Malin Ahlbom, Climate Impact Analyst

Vill ni bli klimatneutrala?

Sv En