fbpx

Klimatneutral
och klimatpositiv

Klimatneutral och klimatpositiv är begrepp som är definierade i internationella standarder och riktar sig till er med de högsta av ambitioner i klimatarbetet.

Att något är klimatneutralt innebär att omfattande beräkningar har gjorts samt att hela resultatet har klimatkompenserats för. Klimatneutralitet kan uppnås för bland annat verksamheter, produkter eller evenemang. För att ni ska få kalla er verksamhet eller er produkt klimatneutral bör ni följa de krav som ställs i en av de två standarder som definierar klimatneutralitet: PAS 2060 och ISO 14021. Kraven som ställs på klimatneutralitet i dessa standarder är mer långtgående än en Klimatredovisning och kan huvudsakligen sammanfattas i nedan punkter.
R

Klimatberäkning

Enligt till exempel GHG protokollet, inkluderade verksamhetens samtliga utsläpp. Läs mer.

R

Sätta mål och reduktionsstrategi

För kontinuerligt arbete. Läs mer.
R

Granskning

Från oss eller tredje part.

R

Klimatkompensation

Av minst 100% av klimatpåverkan i certifierade projekt.. Läs mer.
R

Publicering

Offentlig publicering av underlaget för klimatneutralitet är ett krav.

Arbetsprocess

1.

Kartläggning av utsläpp

Med utgångspunkt i GHG-protokollets rapporteringskategorier kartlägger vi tillsammans mer er var er klimatpåverkan sker.

2.

Datainsamling

Med hjälp av våra verktyg samlar ni in data om verksamheten från interna system och leverantörer.

3.

Beräkning och rapport

Vi beräknar och rapporterar er klimatpåverkan i ett format som följer kraven klimatneutral verksamhet.

4.

Klimatstrategi

Tillsammans tar vi fram en strategi för att reducera och klimatkompensera er klimatpåverkan.

5.

Granskning

Tillsammans väljer vi ett lämpligt granskningsalternativ för rapporten – En revisionsbyrå rekommenderas men är inte ett skall-krav.

6.

Klimatneutral / klimatpositiv

Ni klimatkompenserar och publicerar er rapport. Ni kan nu kommunicera att ni är klimatneutrala!

När samtliga 6 steg är genomförda och kan verifieras av oss får ni gärna använda våra sigill.

Några av våra klimatneutrala kunder

klarna
nok natur och kultur
office management

Tidsåtgång och pris

Att bli klimatneutral är en hög nivå av ambition för en organisations klimatarbete. Arbetet kräver tid från både er och oss. Flera variabler avgör tidsåtgång och det krävs ett seriöst engagemang även från ledningsnivå. Ett riktmärke är att det från organisationen på årsbasis behöver investeras cirka 70 timmar och från 75 timmar av vår tid. Vad kostnaden för klimatkompensation blir beror på hur stor er klimatpåverkan är och vilket projekt som organisationen kompenserar genom.

Vill ni också bli klimatneutrala?